Další novinky

Jihočeská drůbež bude znovu zpracovávat kachny a husy

8. 5. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Jihoceská drubež bude znovu zpracovávat kachny a husy VODNANY 8.kvetna (CTK) - Navázat na tradici produkce kachen a hus se rozhodla akciová spolecnost Jihoceská drubež Vodnany. Prestože zpracování hus ukoncila v roce 1995 a o rok pozdeji upustila z ekonomických duvodu i od zpracování kachen, koupila v breznu vodnanská firma závod v Mirovicích na Písecku, který chce rekonstruovat a zahájit v nem

Proagro vykáže za loňský rok ztrátu pět miliónů korun

7. 5. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Proagro vykáže za lonský rok ztrátu pet miliónu korun LIBEREC 7.kvetna (CTK) - Ztrátu ve výši zhruba peti miliónu korun vykáže za lonský rok a.s. Proagro Liberec, která je dominantním výrobcem a prodejcem krutího masa na ceském trhu. CTK o tom dnes informoval vedoucí ekonomického útvaru spolecnosti Luboš Kunášek. Proagro dodalo vloni na domácí trh 900.

VET/195/97:o změně ochr. opatření vůči hemorag. horečce v Jihoaf

24. 3. 1997 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/195/97 dr. Holejšovský/2768 24.3. 1997 SPEŠNÁ INFORMACE o zmene ochranných veterinárních opatrení vuci krymsko - konžské hemoragické horecce v Jihoafrické republice VET 764/96 ze dne 18.12. 1996. Státní veterinární správa Ceské republiky na základe rozhodnutí Komise 97/183/EHS ze dne 25.

Vloni se v Německu spotřebovalo 307.000 tun krůtího masa

16. 3. 1997 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Vloni se v Nemecku spotrebovalo 307.000 tun krutího masa PRAHA 16.brezna (CTK) - Celková spotreba krutího masa v Nemecku v lonském roce vzrostla oproti roku 1995 o 26.000 tun, tedy o devet procent, a cinila 307.000 tun. Vyplývá to z odhadu Svazu nemeckých producentu krut (VDP), které zverejnil týdeník zemedelských podnikatelu Agrospoj.

PÍCNINÁŘSKÁ A SEMENÁŘSKÁ VÝKONNOST KOSTŘAV A RODOVÝCH HYBRIDŮ FESTULOLIUM

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Pícninářská a semenářská výkonnost kostřav a rodových hybridů Festulolium Ing. Antonín Fojtík, CSc. Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o. Výroba píce se v současných podmínkách musí diferencovat na produkci intenzívní, kde z minimální plochy bude získáno velké množství kvalitní, levné hmoty a produkci extenzívní v marginálních podmínkách nebo pozemcích s nízkou výrobní intenzitou, kde bude

SEMENÁŘSKÁ PROBLEMATIKA PLANÝCH DRUHŮ TRAV

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Pavel Šrámek Ing. Magdalena Ševčíková Oseva PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Zubří Anotace V roce 1995-96 bylo na pozemcích Výzkumné stanice travinářské pokusně přemnožováno celkem 10 druhů trav z přírodních sběrů, z nichž osm pocházelo z polopřirozených lučních porostů v Bílých Karpatech a dva z Moravskoslezských Beskyd.

PREHYDRATACE OSIVA A FLUIDNÍ SETÍ ZELENIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Doc. Ing. Josef Žufánek, CSc. V. Veverka P. Zemánek MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Ústav zahradnické techniky Abstrakt Příspěvek podává přehled výsledků a zkušeností s úpravou semen máčením ve vhodném roztoku a následné separace semen nenaklíčených.

SMĚRY SEMENÁŘSKÉHO VÝZKUMU VE SVĚTĚ

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Dr.Ing.Pavel Horčička Selgen - ŠS Stupice Doc.Ing.Václav Hosnedl,CSc. ČZU v Praze, Katedra rostlinné výroby Semenářství, jako vědu o semeni lze rozdělit do dvou kategorií. V první skupině jsou semena využívána jako konvenční materiál pro výzkum obecných aspektů fyziologie rostlin, včetně molekulární biologie a biochemie. Druhá kategorie se snaží vysvětlit a pochopit funkce a chování semen.

MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ PLEVELŮ A ZAPLEVELUJÍCÍCH PLODIN

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

osivem Prof.Ing.Václav Kohout, DrSc. ČZU Praha, Katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie Šíření plevelů osivem je až druhořadým zdrojem zaplevelení zemědělské půdy, významnějšími zdroji jsou: · vysemenění dozrálých druhů na poli, což zvl. podporuje sklizeň žacími mlátičkami, zaorávání chrástu cukrovky apod.

REALIZACE ZÁKONA Č. 92/1996 SB. O ODRŮDÁCH, OSIVU A SADBĚ VE ŠLECHTITELSKÉ A SEMENÁŘSKÉ PRAXI

11. 3. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Ing. Luděk Křehlík Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace Předchůdce tohoto zákona - zákon 61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby - stanovoval pravidla pro povolování odrůd a uznávání osiva a sadby na svou dobu velmi dobře.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info