Agris.cz - agrární portál

Problémem informací o fondech EU je jejich srozumitelnost

21. 2. 2005 | edotace.cz

Podle výsledků výzkumu o povědomí veřejnosti o strukturálních fondech EU, jsou sice informace o fondech EU poměrně dobře dostupné, ale nejsou příliš věcné. Odbor Rámce podpory Společenství prezentoval na Ministerstvu pro místní rozvoj výsledky výzkumu "Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech", který vypracovala agentura STEM. Provedení výzkumu zadalo agentuře MMR jako řídící a koordinační orgán při rozdělování fondů EU. Podle výsledků výzkumu jsou sice informace o fondech EU poměrně dobře dostupné, problém je však s jejich věcností a srozumitelností.

Podle ministra Jiřího Paroubka je nezbytné v příštích letech zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti EU. "S tím souvisí zaměření propagační a informační strategie na konečné příjemce podpory ze zdrojů unie. Půjde o desítky miliard eur a bylo by hříchem je nevyužít," dodal ministr. Kladný vztah k EU a informovanost o SF stoupá podle STEM se stupněm vzdělání a nižším věkem respondentů. V diskusi mimo jiné zaznělo, že téma strukturálních fondů je už teď výkladní skříní Evropské unie. Výzkum probíhá od roku 2004 a je členěn do tří let. První etapa měla těžiště v empirickém výzkumu, který byl proveden na 1681 respondentech v listopadu - prosinci 2004. Ze závěrů sekundární analýzy vyplynuly návrhy opatření pro obsah, formu a časovou dimenzi další komunikace v oboru strukturálních fondů.

Z výzkumu také vyplynulo, že v rámci zvýšení povědomí o fondech EU je nutné vytvoření společného postupu v oblasti publicity vůči médiím a zaměření propagační strategie na autory projektů, kterými jsou například obce a regiony.


Zdroj: edotace.cz, 21. 2. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.05.2020 09:53