Agris.cz - agrární portál

Legislativní vývoj v EU v sektoru vinohradnictví a vinařství

29. 3. 2005 | ÚZPI

Na říjnovém zasedání Řídicího výboru pro víno (DG AGRI) v r. 2004 bylo rozhodnuto začlenit do Nařízení č. 753/2002 o označování, prezentaci a reklamě potravin povinnost uvádět na etiketě u nápojů s min. 1,2 % alkoholu všechny složky, uvedené v příloze II. V případě vína je to oxid siřičitý. Povinnost destilovat vedlejší produkty z výroby vína na vinný alkohol byla zúžena jen na producenty min. 500 hl vína ročně (dokument No. AGRI/63806/2004). Povinná destilace je zakotvena v Nařízení Rady 1493/1999 a některé státy hodlají požádat o výjimku v tomto směru.

K zásadním změnám došlo i v Nařízení č. 2729/2000, které se zabývá pravidly zavádění kontroly ve vinařském sektoru. Jde o povinnost dodávky hroznů, moštů a vína do izotopové databanky v italské Ispře a o možnost provádět tyto analýzy doma za předpokladu, že státy mají potřebné vybavení.


Zdroj: ÚZPI, 29. 3. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.07.2020 10:42