Program Ponte se za rok svého fungování uvedl dobře

V uceleném programu KB pro financování projektů se sešlo více než 335 žádostí za více než 15 miliard korun. Nejčastější poptávka ze strany klientů je po úvěrech ve výši 5 - 10 miliónů korun na jednotlivý projekt. Program Ponte -ucelený program pro financování projektů v rámci strukturálních fondů EU -uvedla KB jako první na českém trhu už v prosinci roku 2003. V prosinci 2004 evidovala více než 335 žádostí o financování nebo projektů připravených k jednání. Celková částka všech těchto projektů přesahuje 15 miliard korun. Tento objem zahrnuje veškeré finanční zdroje, to znamená vlastní zdroje klienta, úvěry a dotace.

Klienti KB v rámci těchto projektů plánují financování ze strany banky přibližně v objemu 3,7 miliardy korun. Celková výše poskytnutých úvěrů samozřejmě závisí na schválení žádostí o dotaci v rámci příslušných operačních programů.

Nejčastější poptávka ze strany klientů je po úvěrech ve výši 5 - 10 miliónů korun na jednotlivý projekt. Průměrně je to kolem 15 milionů korun v rámci celkového rozpočtu podnikatelských projektů. Municipality naproti tomu připravují projekty v průměrné výši nákladů 20 až 25 miliónů korun.

Nejvíce projektů (124), které v současné době KB s klienty projednává, se vztahuje k operačnímu programu k průmyslu. Dále je to 85 projektů v rámci regionálního operačního programu, 83 projektů připadá na program zemědělství. Zbývající projekty jsou rozděleny mezi ostatní operační programy.

Významná část projektů, zejména municipálních, je náročná na přípravu a zpracování. Jedná se především o municipální projekty, které navazují například na tvorbu územních plánů, vyžadují stavební řízení a další důležitá rozhodnutí. Při financování těchto projektů střednědobého a dlouhodobého charakteru budou klíčové následující dva roky. Dále je třeba zmínit dvouletou lhůtu pro dočerpání grantů po schválení. To znamená, že projekty, které získají toto financování do konce roku 2006, mohou být realizovány a fakticky čerpat dotace ještě další dva roky, tj. do roku 2008.

Program Ponte nabízí pro klienta komplexní řešení, konkrétně zahrnuje příslib úvěru, úvěr na předfinancování grantu, úvěr na spolufinancování projektu a finanční poradenství při přípravě projektu. KB pro potřeby klientů, kteří se ucházejí o možnost čerpat granty ze strukturálních fondů, speciálně vyškolila 200 bankovních poradců. Jejich služeb lze využít v síti 45 specializovaných obchodních center KB.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%