Souhrn událostí předchozího dne – 29. 3. 2005

MZe by mělo dostat větší pravomoci v regulaci vodárenství

Ministerstvo zemědělství by mělo dostat větší pravomoci v regulaci vodárenství. Předpokládá to návrh novely zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého by MZe například rozhodovalo o zrušení povolení k provozování sítí nebo by stanovovalo pravidla pro započítávání nákladových položek do ceny vody. Návrh ve středu projedná vláda. Resort by měl rovněž rozhodovat o provedení technického auditu nebo o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, pokud se sami písemně nedohodnou.

Legislativní vývoj v EU v sektoru vinohradnictví a vinařství

Na říjnovém zasedání Řídicího výboru pro víno (DG AGRI) v r. 2004 bylo rozhodnuto začlenit do Nařízení č. 753/2002 o označování, prezentaci a reklamě potravin povinnost uvádět na etiketě u nápojů s min. 1,2 % alkoholu všechny složky, uvedené v příloze II. V případě vína je to oxid siřičitý. Povinnost destilovat vedlejší produkty z výroby vína na vinný alkohol byla zúžena jen na producenty min. 500 hl vína ročně (dokument No. AGRI/63806/2004). Povinná destilace je zakotvena v Nařízení Rady 1493/1999 a některé státy hodlají požádat o výjimku v tomto směru.

Péče o krajinu přináší i příležitosti

Takzvané Zásady správné zemědělské praxe nařizují hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Na první pohled to pro zemědělce znamená omezení. Uplatňování Zásad ale může přinést také podnikatelské příležitosti. Objem sněhu na českých horách na začátku letošního jara několikanásobně překračuje záchytnou kapacitu tuzemských vodních nádrží. Tající sníh opět hrozil povodněmi. Při debatách o systémové prevenci proti záplavám se často hovoří o potřebě celkové péče o krajinu. V tom mohou hrát významnou roli právě zemědělci.

Polské potraviny jsou v Evropě úspěšné

Polské potraviny zaplavují Evropu - ukázaly to poslední statistiky. Nenaplnilo se tak černé proroctví polských euroskeptiků a populistů, že po vstupu do unie zničí dotované potraviny ze Západu polské zemědělství. Maso, uzeniny, minerálky, mléčné a cukrářské výrobky - to jsou hity polského potravinářského exportu. Jen za leden se jejich vývoz podle informací listu Gazeta Wyborcza zvýšil o 31 procent, a to i přesto, že exportu bránil silný zlotý.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info