Agris.cz - agrární portál

Nová pravidla původu zboží

30. 3. 2005 | Ekonom

Společná obchodní politika Evropské unie umožňuje státům mimo Unii, zařazeným do některého ze čtyřiceti preferenčních režimů, aby vyvážely do EU s celními úlevami. Že jde zboží od preferenčního partnera, musejí exportéři doložit certifikátem jeho původu. Způsobů prokazování původu je však dnes tolik, že škodí obchodu a přiživují korupci. Evropská komise proto navrhla strategii směřující k zavedení jednotného a zjednodušeného prokazování původu dováženého zboží.

Potíže nevznikají u zboží, které je stoprocentním produktem určité země. Při přepracování surovin či montáži ze součástek dovezených odjinud, tzn. u operací, k nimž je levná pracovní síla třetího světa běžně využívána, je prokázání původu složitější. Současná pravidla původu stanoví podmínku "dostatečné transformace" produktu v zemi, která jej chce do EU vyvézt. "Dostatečnost" se posuzuje podle dlouhého seznamu kritérií (změna celního zařazení, přidaná hodnota či specifičnost provedených změn), která se různě kombinují.

Podle Komise se napříště bude přihlížet k jedinému kritériu, kterým je hodnota přidaná ve vývozní zemi. Bude stanovena minimální míra přidané hodnoty, vyjádřená procentem z konečné hodnoty zboží. Komise k návrhu uvádí, že požadované procento přidané hodnoty bude stanoveno na základě ekonomické analýzy a v souladu s cíli každého z preferenčních režimů. Těmi mohou být pomoc industrializaci rozvojových zemí nebo progresivní liberalizace obchodu s Evropskou unií. Z toho plyne, že některá země bude muset prokázat přidané hodnoty více než jiná.


Zdroj: Ekonom, 30. 3. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.07.2020 10:47