Agris.cz - agrární portál

Zahrádkáři mají resty v listech vlastníků

30. 3. 2005 | Příbramský deník

Stanislav Řihák, předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Sedlčanech, vysvětlil, že dnes nejde organizaci o masovost. "Tak tomu bylo v minulosti. Ještě kolem roku 1990 čítala naše organizace 400 lidí, dnes máme 236 členů, které však činnost skutečně zajímá. Sdružují nás vedle společných radostí i problémy majetkoprávní i závislost a disciplinovanost při užívání vody. Velkou úlohu sehrála organizace také při mnohdy složitých převodech pozemků našich členů do jejich vlastnictví," poznamenal předseda Řihák v rozhovoru, který nám poskytl.

Po změně politického režimu sehrávala základní organizace dost důležitou roli při získávání pozemků do vlastnictví zahrádkářů - dosavadních uživatelů. Byli jste vždy úspěšní?

Každopádně jsme proces ve všech směrech podporovali. Víme, že někdo získal pozemky levněji, jiný zaplatil víc, ale šlo především o jednání s vlastníky, která rozhodně nebyla jednoduchá. A až na výjimky jsou nyní zahrádky ve vlastnictví našich členů, kteří mohou dál pokračovat v jejich užívání. Náš úkol často spočíval i v tom dodat na Pozemkový fond požadované dokumenty. Když slýchávám, jaké mají problémy organizace v Solenicích, Dobříši nebo Březnici, myslím, že jsme v tomto ohledu udělali kus práce. Ne všechno však skončilo podle našich představ. Například se nám nepodařilo získat pozemky u křižovatky, kde se jednání dostalo do patové situace. Po úmrtí majitele pozemků vznesli dědicové takové nároky na vyplacení pozemků, že většina uživatelů je nemohla akceptovat a uživatelé dostali následně výpověď. O to je věc citlivější, že šlo většinou o zahrádkáře staršího věku. Při výroční členské schůzi jsem upozorňoval základnu také na to, že je nutné, aby dotáhli zkolaudování svých drobných staveb v zahrádkářských koloniích. Stavěly se v době, kdy stačilo zaslat na tehdejší městský národní výbor oznámení o stavbě. I když máme nyní na katastrálním úřadu tyto stavby zaměřené a zapsané jako pozemky pro stavbu, nejsou ještě zaneseny v listu vlastnictví, což může působit nepříjemné situace.

Máte pocit, že vás zákonodárci "berou vážně"?

Naše potřeby se nám nedaří příliš u poslanců prosazovat. Vyplynulo to i ze zasedání nedávné Územní rady Českého zahrádkářského svazu v Příbrami. V diskusi zaznělo, že zahrádkáři nemají dosud jednotný právní řád, který by specifikoval jejich činnost v zahrádkářských osadách, chránil je například před některými sousedskými vztahy, které jsou nyní řešitelné pouze v rámci občanského zákoníku.


Zdroj: Příbramský deník, 30. 3. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.02.2020 23:35