Agris.cz - agrární portál

Je potřeba snížit hladinu jodu

25. 5. 2005 | ÚZPI

Evropská komise požaduje, aby European Food Safety Autority zhodnotila fyziologické požadavky různých živočišných druhů na jod a aby prozkoumala případný nepříznivý vliv v současnosti povolené hladiny jodu na zdraví lidí a zvířat nebo na životní prostředí. V současnosti povolená hladina je 4 mg/kg krmiva pro koně, 20 mg/kg krmiva pro ryby a 10 mg/kg krmiva pro všechny další druhy.

Dostupné údaje však uvádějí tyto tolerovatelné maximální dietetické hladiny jodu: 3 mg/ kg krmiva pro koně, 5 mg/kg krmiva pro nosnice, více než 60 mg/kg krmiva pro ryby, 4 mg/kg krmiva pro psy a 6 mg/kg krmiva při kočky. Tolerance vůči jodu vysoko přesahuje u prasat a ryb předpisy EU; tolerance (navrhovaná horní hranice) je 3 až 10krát vyšší než jsou požadavky zvířat. V současnosti není stanovená horní bezpečná hranice u dojnic, telat, brojlerů, krůt, ovcí koz a králíků.

Výpočty podle modelu, který počítá u mléka a vajec s maximální schválenou hladinou jodu, upozorňují, že by mohly být překročeny horní limity jodu pro dospělé a dospívající osoby.


Zdroj: ÚZPI, 25. 5. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.07.2020 06:32