Agris.cz - agrární portál

Stát podpořil chov ohrožených zvířat v zoo 34,5 milionem korun

31. 12. 2005 | ČTK

Ministerstvo životního prostředí letos podpořilo chov ohrožených druhů zvířat v 16 českých zoologických zahradách 34,5 milionem korun, což je stejně jako loni. Jedná se především o zvířata zařazená do evropských a mezinárodních záchovných programů a plemenných knih, či reintrodukčních programů, řekl prezident Unie českých a slovenských zoo Vladislav Jiroušek.

Stát zahrady podporuje od roku 1995 v celkem třech dotačních titulech, na zbývající dva šlo deset milionů. Do evropských a mezinárodních záchovných programů se většina českých zoo mohla naplno zapojit až vstupem Česka do Evropských struktur. Například pražská zoo vede mezinárodní plemenné knihy koně Převalského, hroznýšovce kubánského, leguána kubánského, želvy černavé a orlície bornejské, k tomu evropskou plemennou knihu ocelota stromového.

Mezinárodní plemenná kniha koně Převalského byla založena v roce 1959 a je nejobsáhlejší na světě. Shromažďuje data o všech koních Převalského, kteří byli chováni v zajetí od roku 1899. V současné době je v ní zapsáno přes 3500 jedinců.

Královéhradecká zoo je zase v rámci africké specializace jedinou zahradou na světě, kde se podařilo rozmnožit kriticky ohroženou severní formu nosorožce tuponosého. Královédvorský chov těchto zvířat, stojících na pokraji vyhubení, je dnes světovou raritou.

Významnou úlohou zoologických zahrad je nejen ochrana ohrožených druhů zvířat, snaha o jejich rozmnožení, ale také zapojení do reintrodukčních programů, to znamená o jejich navracení do původních biotopů. Královédvorská zoo se například už léta podílí na reintrodukci afrických kopytníků, především buvolů, antilop koňských, antilop vraných a přímorožců šavlorohých. Do současnosti se podařilo tímto způsobem vrátit do původních míst výskytu stovku zvířat. Zahrady se podílejí i na návratu rysů, tetřevů, či sov a černých čápů do české přírody. Více zajímavostí se mohou čtenáři dočíst v právě vydané knize Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně biologické rozmanitosti.


Zdroj: ČTK, 31. 12. 2005

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.08.2022 21:28