Agris.cz - agrární portál

Novinky v chovu skotu

2. 1. 2009 | ÚZPI

Variabilní napáječka

Velkokapacitní napáječku s názvem Multi-Twin na výstavě EuroTier v Hannoveru představila francouzská firma La Buvette.

Předností tohoto produktu je možnost spojení více prvků a zvětšení až na velikost „XXL“.

Základní prvek nabízí místo současně šesti až sedmi kravám, podle potřeby je možné bez problémů připojit další nádrže na vodu. Nádrže a víka jsou vyrobeny z tvrdého polyetylenu a výrobce garantuje jeho dlouhou životnost.

Více informací je k dispozici na stránkách výrobní firmy na adrese www.labuvette.fr

Alkalická podestýlka

Redukce choroboplodných zárodců díky DesicaluVysocealkalický podestýlkový materiál s názvem Desical německé firmy Kalkwerk Hufgard by měl přispět ke zlepšení stájové hygieny a celkového komfortu chovaných zvířat.

Desical je tvořen různými minerálními částicemi. Je vhodný jednak k posypání matrací hlubokých boxů nebo jako suchý prášek do vysokých boxů, tj. jak do prostor určených jak k ležení, tak i k pohybu dojnic. Tento typ podestýlky by měl být schopen zredukovat tlak choroboplodných zárodků až o 99 %, což by mělo mít rozhodující vliv na snížení počtu somatických buněk v nadojeném mléce (a to i v letních měsících) a zlepšení zdravotního stavu paznehtů. Kromě toho by měl zajistit podstatně lepší čistotu vemene a struků a v neposlední řadě by měl také přispět ke zlepšení stájového klimatu.

Více informací je k dispozici na adrese www.hufgard.de

Měkčí lože

Německá firma Kraiburg na výstavě EuroTier 2008 prezentovala svoji nově koncipovanou lehací matraci s názvem Sentor. Matrace byla vytvořena inovací známé lehací matrace s označením KSL, ale měla by být výrazně měkčí (vlivem různě vysokých nopků). Integrovaný mírný spád v zadní části matrací napomáhá odtoku tekutin a kromě toho byla optimalizovaná i vrchní strana: např. by měly hladké kontaktní plochy rychleji usychat a redukovat zvýšený tlak, vyvolaný ležícím tělem dojnice. Snadnější by měla být díky inovovanému povrchu také údržba čistoty ve stájích a dezinfekce matrací. Matrace jsou nabízeny v šíři od 1,10 do 1,25 metru a délce 1,83 metru. Jednou z variant je vytvarování zadní hrany matrace ve formě puzzle, takže jednotlivé kusy mohou být navzájem jednoduše a kvalitně spojeny bez nutnosti dalších pracovních operací. U puzzle varianty je zkosená zadní hrana matrace, což je příznivé pro namáhané klouby a omezení možnosti zakopnutí zvířat.

Více informací je možné získat na adrese www.kraiburg-agri.de

Čisté roštové podlahy

Stavebnicově konstruovaný čistič roštových podlah firmy německé firmy Westermann GmbH & Co. KG Reinigungstechnik s názvem Cleanmeleon 3 se skládá ze shrnovače, kotoučového čističe, čisticích trysek a vysoušecího zařízení. Tento přístroj poprvé umožňuje chovatelům účinně vyčistit povrch roštových podlah i meziroštových prostorů, což podstatně zlepšuje propustnost roštových podlah, redukuje emise amoniaku a výrazně omezuje tvorbu zápachu, snižuje riziko uklouznutí zvířat i obsluhujícího personálu, zlepšuje čistotu paznehtů. V neposlední řadě také ulehčuje práci v porovnání s manuálním způsobem čistění.

Po právu byla proto tato novinka oceněna zlatou medailí.

Více informací je možné získat na adrese www.westermann-radialbesen.de


Zdroj: ÚZPI, 2. 1. 2009

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 01.10.2023 07:56