Agris.cz - agrární portál

Souvislost mezi klimatickými změnami a nutričním stresem u skotu

20. 1. 2010 | ÚZEI, Agronavigator.cz

Profesor Kansaské státní univerzity Joseph Craine se společně s týmem vědců z celých Spojených států snažil zmapovat vliv klimatických změn na výživu skotu.

V rámci vědecké studie, jejíž výsledky publikoval v Global Change Biology porovnával složení porostů luk a pastvin v různých regionech Spojených států a zkrmování těchto porostů skotu. Během 14 let se podařilo nashromáždit více než 21 000 odlišných vzorků exkrementů. Analyzovala se množství dusíkatých látek a stravitelné organické hmoty v organismu skotu v různých regionech. Kvalitativní parametry píce pocházející z různých regionů nasvědčují tomu, že teplejší klima by mohlo limitovat využitelnost proteinu u pasoucích se zvířat. Každé budoucí zvýšení precipitace by nemohlo kompenzovat snížení kvality píce, která doprovází projektované zvýšení teploty. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že by měly být dojnice v budoucnu vystaveny většímu nutričnímu stresu v případě, že se tyto geografické modely budou chovat jako aktuální příklady budoucího klimatu.


Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz, 20. 1. 2010

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.08.2020 06:42