Souhrn událostí uplynulého dne – 25. 10. 2010

Neúroda zdraží české víno. Někde až o desítky korun

Hroznů je málo, víno bude dražší. Touto matematikou se řídí část tuzemských vinařů, kterým letos vinice prořídly nebo kteří vyrábějí z dražších nakupovaných hroznů. Vinaři ceny zvednou o procenta až desítky procent. Neplatí to ale o všech. Jarní vytrvalé deště, teplé dny a studené noci, častější řádění nemocí. Všechny tyto faktory ve výsledku způsobily, že je letos obecně chudší úroda révy.

Nejrizikovější byznys v Česku? Zemědělství, doprava či pohostinství

K nejrizikovějším oborům podnikání v Česku patří zemědělství, zpracovatelský průmysl, obchod, doprava či pohostinství. Nejstabilnější firmy naopak podnikají ve finančních službách, školství, zdravotnictví a energetice. Vyplývá to z analýzy rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých sektorech podnikání, kterou zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA). Výsledky vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

Dovozy ničí zemědělce

V pátek 15. října přijal český premiér Petr Nečas vedení Agrární komory ČR, jejího prezidenta Jana Velebu, viceprezidenta Jindřicha Šnejdrlu a tajemníka Martina Fantyše. Jednání se týkalo předloženého materiálu, který je zveřejněn v plném znění. První část se věnuje argumentaci k návrhu rozpočtu 2011, kapitole 329 ministerstva zemědělství. Pro farmáře jsou klíčové položky zemědělského rozpočtu, jež jsou uvedeny v tabulce 1. Celkem na zemědělské podpory chybí 7,423-7,723 miliardy korun. Podle principu společné zemědělské politiky jsou v zemích EU-27 poskytovány přímé platby.

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám bude pro rok 2010 od konce října přerušeno

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí dnes oznámily, že přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících. Nyní je nutné překontrolovat správnost všech údajů u dosud podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Tyto informace budou známy do počátku února 2011. Žadatelé mohou podávat své žádosti ještě do 29. října 2010. Podle posledních údajů SFŽP je již podáno přes 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    85,71%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,57%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10,71%