Souhrn událostí uplynulých dní – 9.11.2010

Unijní státy musí EU vrátit peníze

Za neoprávněně vyplacené dotace a pokuty za zanedbání kontrolní činnosti musí unijní státy zaplatit do společné kasy více než 578 mil. €. Členské státy musí EUvropské unii uhradit částku ve výši 578 mil. eur z důvodu neoprávněně poskytnutých zemědělských dotací nebo z důvodu zanedbaných kontrol. Na Řecko připadá nejvyšší částka ve výši 336 mil. €, více než polovina z této částky jde na vrub pochybení vlády při odvozování dotací podle výměry zemědělské půdy.

Stavy skotu poklesly

Zahraniční obchod se skotem měl kladnou bilanci. Stavy skotu poklesly ke 30. červnu o 3,3 procenta. Chovy prasat byly k 1. srpnu meziročně nižší o 8,5 procenta. Prasat, jejichž počty jsou již nižší než dva miliony, se v zemi chová nejméně od druhé světové války. Na spotřebě vepřového masa se dovozy podílejí již téměř z poloviny. Pasivní saldo vykázal ve všech kategoriích zahraniční obchod s masem od června do srpna. Nejvýraznější schodek (více než 40.000 tun) byl u vepřového masa.

Výběr kuřat v USA

Výzkum stravovacích zvyklostí ve Spojených státech amerických jasně prokázal, že kuřata jsou i nadále základem stravy amerických spotřebitelů. Na dotaz, zda v posledních 60 dnech koupili kuře, 83 % dotazovaných odpovědělo kladně. 53 % jí kuře více než čtyřikrát za týden (47 % se vyslovilo, že jí kuřata jednou až dvakrát týdně). Způsoby zpracování kuřat, které američtí spotřebitelé nakupují, jsou různé. Od čerstvých kuřat z oddělení masných výrobků v supermarketech, až po grilovaná, zmrazená, smažená kuřata nebo kuřecí maso v lahůdkách a předkrmech ve formě polotovarů nebo u několikachodových tabulí v prvních masitých chodech podávaných po polévce.

Prodej mléka a masa klesá, farmáři se zbavují prasat

Zemědělci lomí rukama a obávají se že budou muset sáhnout k vybíjení stád, k likvidaci toho nejcennnějšího, co mají. V pesimismu je utvrzují poslední údaje Eeského statistického úoadu z konce oíjna. Eísla statistiku vypovídají, že farmáoi dali na trh ve 3. etvrtletí o 1,5 procenta mléka méni než loni ve stejném období. Tuzemské masokombináty dodaly zákazníkum na domácí trhy za totéž hodnocené období o 4,6 procenta méni masa, což poedstavuje od zaeátku eervence do konce záoí pouhých 132 184 tun masa.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info