Souhrn událostí uplynulého dne – 15. 11. 2010

Úspěšné pozemkové úpravy pomohly obci i krajině

Zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům, nová protipovodňová a protierozní opatření, to jsou některé z pozitivních výsledků probíhajících pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství ČR je výrazně podporuje. Pro současného ministra Ivana Fuksu jsou pozemkové úpravy i jednou z priorit. Obec Řisuty na Kladensku v rámci úprav vyřešila například nejasné vlastnické vztahy k pozemkům a mohla vybudovat i nové cesty. Ministerstvo zemědělství chce v následujících třech letech vytvořit podmínky pro rychlé dokončení dalších 600 obdobných pozemkových úprav po celé České republice.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vstoupil do cechu rybářského

Rybářský křest podstoupil ministr Ivan Fuksa v pátek 12. listopadu při slavnostním výlovu obnoveného Řisutského rybníka. Rybářům se podařilo rybník, vzdálený zhruba 10 kilometrů od města Slaný, zachránit prostřednictvím dotace z ministerstva zemědělství. Ministr Ivan Fuksa prohlásil, že si symbolického členství v cechu rybářů velmi váží a doufá, že se Řisutský rybník stane vzorem pro další zanedbané vodní plochy v České Republice. „Zhruba dvou a půl hektarový rybník neplnil žádnou protipovodňovou funkci a nesloužil ani rybářům a veřejnosti. Po odbahnění je schopen pojmout téměř dvacet čtyři tisíc kubíků vody, čímž se stal účinným prostředkem pro snížení kulminace povodňové vlny nebo naopak pro zadržování vody v období sucha,“ uvedl Ivan Fuksa.

Veleba:Dovoz potravin vzrostl po vstupu do EU až několikanásobně

Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či masa. Import vepřového od roku 2003 do loňska vzrostl více než šestkrát na téměř 180.000 tun a dále se zvyšuje. Více než polovina ze zhruba 40 kilogramů vepřového masa, které obyvatel ČR ročně sní, bude tak letos pocházet z dovozu, řekl dnes novinářům prezident Agrární komory Jan Veleba. Podle Veleby se do země dováží také stále více také másla, sýrů a tvarohů. Zatímco rok před vstupem ČR do EU dosáhly dovozy másla 5000 tun, loni to bylo více než čtyřnásobné množství.

Ministerstvo zemědělství chce více biopotravin

Více než ztrojnásobit spotřebu biopotravin během příštích pěti let a nejméně 60 procent nabídky pokrýt domácí produkcí. Takové ambice má český akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2015. Do konce listopadu ho doručí vládě ministerstvo zemědělství (MZe). „Podíl ekologicky obhospodařované plochy plánujeme rozšířit ze současných 10,4 na patnáct procent z celkové výměry zemědělské půdy. Biopotraviny, které nyní tvoří pouze 0,75 procenta na trhu s potravinami, by měly zaujmout tříprocentní podíl,“ představuje hlavní cíle příští biopětiletky Martin Leibl z MZe.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info