Souhrn událostí uplynulých dní –24.2.2010

Lesy ČR: úspěšný rok 2010 Historicky nejlepší hospodářský výsledek: 3,13miliardy

V roce 2010 se Lesům ČR ekonomicky skutečně dařilo. Podle nejaktuálnějších, zatím ještě stále neauditovaných údajů, dosáhly Lesy ČR v roce 2010, v celé své historii od roku 1992, rekordního hospodářského výsledku (HV) ve výši 3,13 miliardy korun. A to přesto, že se v průběhu roku podnik musel vyrovnávat s mnoha nepříznivými okolnostmi jako byly povodně či povětrnostní vlivy. Škody po povodních a větrných kalamitách dosáhly téměř 1 miliardy korun.

Vepříny na jižní Moravě osiří, chov se zemědělcům nevyplácí

Drahé krmivo a nízké výkupní ceny vepřového masa likvidují chovy prasat na jižní Moravě. Některé chovy v kraji mizí už teď, další chovatelé o tom vážně uvažují. S rušením starých vepřínů přichází mnoho místních o práci. "Vepře chováme na dvou farmách a jednu z nich rušíme. Chov v Šebetově poběží jen do konce roku," říká ředitel Agropodniku ve Skalici nad Svitavou Jan Jurásek.

V SVÚ Praha poznají nejen infekční anémii koní

Stačí projet okolí velkých měst, Prahy zejména, a kterých zvířat uvidí bystrý pozorovatel nejvíce? Nyní kromě hejn čížků a havranů to asi budou koně. Ještě donedávna hospodářská zvířata, nyní spíše zájmová. A se vzrůstajícími počty chovaných koní, i s jejich obchodováním a cestováním vzrůstají požadavky na veterinární péči, a v neposlední řadě i na laboratorní diagnostiku případných onemocnění.

Prudký nárůst cen za pronájem zemědělské půdy

Ceny pronájmu zemědělské půdy ve východním Německu se v průběhu uplynulých let ztrojnásobily, jak vyplývá z reportáže Report München. Boom velkých bioplynových zařízení ohrožuje existenci farem rodinného typu. Velcí investoři si zajistili rozsáhlé plochy orné půdy aby získali dostatek kukuřice pro lukrativní bioinženýrskou výrobu, uvedl politický magazín ARD report München s odvoláním na studii Celosvětového fondu pro přírodu (WWF). V průběhu posledních třech let došlo na východě Německa téměř ke ztrojnásobení ceny za pronájem půdy.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info