Souhrn událostí uplynulého dne – 22.9. 2011

SZPI uzavřela nelegální výrobnu tofu v Brně

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nechala uzavřít nelegální výrobnu tofu v Brně-Tuřanech. Provozovna podle inspektorů nebyla kolaudována pro potravinářskou výrobu a nebyla udržována v čistotě. Výrobce tofu prý navíc neměl příslušné dokumenty o původu využívaných surovin. ČTK o tom informoval mluvčí SZPI Michal Spáčil. Provozovna fungovala v objektu bývalého zemědělského zařízení v Saidově ulici. Kontroloři inspekce a policisté výrobnu tofu - potraviny vyrobené ze sójového mléka - navštívili ve středu.

Sněmovna podpořila možnost prodeje státní půdy občanům EU

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o prodeji státní zemědělské a lesní půdy, která umožní prodej této půdy občanům EU a zemí Evropského hospodářského prostoru. Materiál souvisí se schválenou novelou devizového zákona, která zrušila zákonné omezení nákupu zemědělské půdy pro cizince. Nyní se jím bude zabývat sněmovní zemědělský výbor. Zákaz prodeje půdy cizincům si Česko vyjednalo při vstupu do EU před sedmi lety, tato výjimka přestala platit počátkem května.

Subvence pro zemědělce v zemích OECD loni na rekordním minimu ¨

Subvence pro zemědělce v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) loni klesly na rekordní minimum, tvořily 18 procent celkových příjmů zemědělců. Celková částka určená pro podpory zemědělcům činila podle odhadů 227,3 miliardy USD (4,1 bilionu Kč), což proti předchozímu roku představuje pokles o 5,8 procenta. Uvedla to OECD ve své výroční zprávě o zemědělské politice. Výše subvencí se snížila, protože rostoucí světové ceny potravin oslabily význam politik vytvořených kvůli ochraně příjmů zemědělců v bohatých zemích. OECD současně vyzvala bohaté země, aby využily současné vysoké ceny potravin ke zrušení svých podpor farmářům a přeorientovaly svoji zemědělskou politiku na pomoc chudým spotřebitelům, kteří se musejí vyrovnat s obrovskými náklady na uživení svých rodin.

Více krav než obyvatel

Aktuální početní stavy dojeného skotu na Novém Zélandu s 4,4 mil. zvířat převýšily počet obyvatel, kterých v tomto ostrovním státě žije 4,39 mil. V meziročním srovnání vzrostly početní stavy mléčného skotu o 144 000 kusů, čímž stoupla i produkce mléka na 15,8 mld. kg (1,44 mld. kg sušiny). V porovnání s rokem předchozím to představovalo nárůst o 3,3 %. 39,3 % cekového množství mléka v přepočtu na sušinu bylo vyprodukováno na jižním ostrově. Zdejší mléčné farmy dokázaly v průměru vyprodukovat u svých stád dvojnásobné množství mléka v porovnání s farmami hospodařícími na severním ostrově. Příčinou tak výrazného rozdílu v mléčné užitkovosti jsou: větší velikost stád dojnic, hustší pastevní porosty a vyšší produkce obsahových látek.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info