Souhrn událostí uplynulého dne – 24.10. 2011

Zisk v zemědělství by letos mohl přesáhnout 10 miliard

Výsledek hospodaření českých zemědělců by letos díky dobré úrodě a příznivým cenám komodit měl být určitě lepší než loni, řekl tajemník Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle předběžných odhadů může zisk odvětví přesáhnout deset miliard korun. „Určitě dopadneme lépe než loni,“ řekl Pýcha. Farmářům podle něj přes určitý posklizňový pokles cen pomáhají především dobré výkupní ceny rostlinných komodit. „Dovolím si odhadnout, že zisk by se mohl řádově pohybovat nad deseti miliardami,“ podotkl. Naopak nespokojeni jsou farmáři stále s cenami živočišné produkce, které jsou i přes mírný růst stále nižší než před vstupem ČR do Evropské unie.

Chovatelé krav jsou i přes růst cen mléka na hranici nákladů

Ekonomická situace producentů mléka v České republice se po dvou letech od vrcholící mléčné krize, kdy někteří z nich na protest proti nízkým výkupním cenám vylévali mléko na pole, zlepšila. Za litr mléka dostávají v průměru 8,25 Kč, tedy o více než dvě koruny více než v roce 2009. Přesto se tato cena pohybuje na hranici nákladů výroby, řekl dnes ČTK tajemník Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. "Cena je pro nás teď určitě pozitivnější, cenové náklady ne všech chovatelů jsou však pod 8,20 Kč. Jsou ještě zemědělci, kteří nejsou schopni pokrýt své náklady," uvedl Pýcha. Doplnil, že podle oficiálních odhadů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací se náklady na výrobu jednoho litru mléka pohybují kolem 8,50 Kč.

EU prodloužila zákaz dovozu klíčků

EU překvapivě ještě prodloužil zákaz dovozu některých druhů semen z Egypta. Určité druhy semen z Egypta nebude možné dovážet do Evropské unie pravděpodobně až do konce března příštího roku. EU prodloužila zákaz importu, který přijala v souvislosti s výskytem nákazy EHEC baktériemi. Prodloužení zákazu dovozu přišlo velmi nečekaně, zejména s ohledem na skutečnost, že EU v polovině září oznámila brzké ukončení obchodních restrikcí v souvislosti se skutečností, že experti z FVO (Evropský potravinový a veterinární úřad) při inspekční cestě do Egypta neshledali žádné nedostatky.

Venkov získá 4,3 miliardy korun ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství prosadilo při jednáních s Evropskou unií výhodnější podmínky pro získání dotace z Programu rozvoje venkova. Zájemci mohou od 25. října do 7. listopadu posílat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) žádosti o peníze na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření, ochranu před erozí, investice do lesů, zakládání a rozvoj venkovských mikropodniků, rozvoj obcí a do dalších oblastí. Přibližně 4,3 miliardy korun si mezi sebe rozdělí vybrané projekty ve čtrnáctém kole žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova. Zhruba třetina peněz půjde na pozemkové úpravy, protipovodňová opatření a ochranu před vodní erozí, které pomohou zachovat českou krajinu a přispějí k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě. Mezi priority Ministerstva zemědělství patří péče o nenahraditelné přírodní zdroje, jako je zejména zemědělská půda.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info