Souhrn událostí uplynulého dne – 20.12.2011

MZe předloží vládě zprávu kritizující průběh transformace PF

Ministerstvo zemědělství ve středu předloží vládě zprávu o transformaci Pozemkového fondu ČR (PF ČR), v níž kritizuje nedostatečně rychlý průběh klíčové proměny fondu i plýtvání veřejnými prostředky. Pozemkový fond má koncem roku 2012 skončit a sloučit se s pozemkovými úřady. Do té doby měl úřad zeštíhlit, a to včetně agendy. Podle původních plánů měl vydat restituentům pozemky, aby státu zůstaly jen ty strategicky důležité, nebo ty, jenž stát blokuje pro vyrovnání s církvemi. Ze zprávy, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že řediteli fondu Radimu Zikovi (ODS) se úkol připravit fond na sloučení nedaří dostatečně plnit a vypořádat restituční nároky při současném tempu nestíhá. Navíc fond vypisuje veřejné zakázky, které mají delší dobu plnění než je jeho plánovaná existence, tedy sahají až za rok 2012.

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Novela byla přijata především na základě nové evropské legislativy ekologického zemědělství, kterým je nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Vlastní pravidla hospodaření pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou upravena v evropské legislativě, proto se v národním zákoně již nevyskytují. Zákon tak upravuje především administrativní postupy, nebo některé ustanovení týkající se kontrolního systému. Co se tedy novelou zákona mění?

Brambory. Náš druhý chléb

Hektarový výnos byl letos vysoký, pěstitelům však vrásky z čela nezmizely. Domácí pěstitelé brambor mají za sebou patrně jeden z nejlepších roků v historii. Alespoň pokud jde o hektarový výnos, který statistici odhadují na 29,72 tuny na hektar oproti loňské hodnotě 24,56 tuny. Další ukazatele však už tak třpytivé nejsou. Zej

Na sázení stromů jsou granty

O nadační příspěvek Malý grant a Místo pod stromy můžete požádat do 20. ledna 2012. O tom, že sázení stromů a vytváření zelených veřejných prostranství může upevnit sousedské i jiné vztahy, se každým rokem přesvědčují desítky škol, obcí, sdružení a spolků, které podpoří Nadace Partnerství svými příspěvky. Šanci zanechat za sebou společný výsledek v podobě vysázené ovocné aleje nebo upraveného dětského hřiště budou mít také v příštím roce i lidé z Ústeckého kraje. Už teď mohou žádat o nadační příspěvek Malý grant a Místo pod stromy.

Úplné texty zpráv a další události včerejšího dne naleznete v rubrice Úplné zpravodajství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info