Agris.cz - agrární portál

První Farmářské slavnosti roku 2012 přilákaly tisíce zájemců

30. 4. 2012 | ASZ

"Takové davy spokojených až nadšených návštěvníků jsem si nedokázal představit ani ve chvílích největšího optimismu", řekl včera hostitel prvních letošních Farmářských slavností Stanislav Bůžek. Na jeho farmu v Chlumečku u Křemže se totiž sjelo neuvěřitelné množství rodin s dětmi, aby nasály pravou atmosféru českého venkova, zasoutěžily si, nakoupily nejrůznější výrobky místních farmářů a řemeslníků – zkrátka prožily trochu jiný, slavnostní den.

Troufám si tvrdit, že takové kolony aut, které včera dopoledne zažila jihočeská víska Chlumeček, zde místní zatím neviděli. Ještě před oficiálním zahájením slavností se zaplnila louka za statkem, kde probíhala hlavní část programu, zhruba dvěma tisíci návštěvníky, během dne se jejich počet minimálně zdvojnásobil.  

Farmářské slavnosti oficiálně zahájil majitel farmy Stanislav Bůžek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík a starosta městyse Křemže Josef Troup. "Jsem velice rád, že vás mohu na letošních prvních slavnostech přivítat zrovna na naší farmě. Rod Bůžkových zde sedlačí již od 15. století. Násilná kolektivizace ale hospodaření přerušila a my se k němu mohli vrátit až po opětovném získání usedlosti v restituci. Protože jsme v restituci získali také tzv. živý inventář, rozhodli jsme se věnovat živočišné výrobě, která na statku odjakživa fungovala. Jelikož prostory původního statku brzy přestaly záměru naší rodiny stačit, pustili jsme se v roce 2008 s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova do stavby moderní stáje pro 150 kusů skotu. Zhruba polovina kravína je využita pro červenostrakaté dojnice, které mají k dispozici moderní dojící robot, druhou polovinu stáje obývají ostatní kategorie skotu. V současnosti se tedy na farmě specializujeme na výrobu mléka. Tři sta hektarů půdy, která ke statku patří, je tak využíváno především pro výrobu krmiv – 100 ha tvoří travní porosty, na orné půdě jsou pěstovány olejniny a obilniny. Moderní strojový park umožňuje také provádět služby pro ostatní zemědělce", seznámil Stanislav Bůžek přítomné s chodem farmy.

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík vysvětlil důvody vzniku Farmářských slavností: „ASZ dlouhodobě propaguje tradiční selská hospodářství, která jsou úzce spojena s životem na venkově. Před deseti lety jsme proto začali pořádat soutěž Farma roku, kde vždy představíme a vyhodnotíme pět nejlepších farem. Ty pak zároveň prezentujeme našim kolegům a zemědělské veřejnosti. Postupem času jsme došli k názoru, že by bylo dobré tyto statky ukázat také laické veřejnosti jako takové. Zvláště, když se opět začaly oživovat pojmy jako prodej ze dvora či farmářské trhy. No a rodiče s dětmi jsou tou nejperspektivnější skupinou, která si z pobytu na farmě může kromě příjemných zážitků odnést i zkušenost, jak vypadá skutečživot na statku. O tom, že tato myšlenka se setkala s odezvou široké veřejnosti, svědčí fakt, že vloni se sedmi Farmářských slavností zúčastnilo 30.000 návštěvníků", řekl Josef Stehlík. "Je mi líto, že tu dnes s námi nemůže být otec Stanislava Bůžka, který stál u zrodu naší Asociace a byl jejím velmi aktivním členem", zavzpomínal Stehlík a dodal: "Stando, já ale doufám, že to vidíš. Že jsi pyšný na svého syna i další dva budoucí hospodáře, své dva vnuky. A jsem přesvědčený, že to dnešní nádherné počasí jsi nám určitě zařídil ty".

Počasí bylo opravdu vydařené a tak návštěvníkům nic nebránilo v poznávání skutečného života na statku. Prohlédli si moderní stáj, s neskrývaným úžasem a mnohdy úsměvnými komentáři sledovali robotické dojení, automatické drbadlo a výstavu zemědělské techniky.

Společnost Park Tři věže připravila pro děti i dospělé pestrý celodenní program, nudit se nemohl opravdu nikdo. K nejoblíbenějším patřila farmářská stezka s osmi stanovišti naučných her a kvízů o farmaření a životě na venkově, hrátkobraní (dětské zemědělské stroje, mušle s pokladem, rýžování zlata, hry, prolézačky, čtení pohádek s vílou) a tvůrčí dílny – výroba šperků, sázení jarních květin, dekorace proutěných košíků. Holčičky si se zkušenou lektorkou zatančily zumbu, celé rodiny bubnovaly se šamanem, ochutnávaly výborné ovocné koktejly z kravského mléka a nakupovaly nejrůznější produkty a výrobky okolních farmářů a řemeslníků.

Pokud se vám nepodařilo první letošní Farmářské slavností navštívit, nezoufejte. Pravou atmosféru českého venkova budete moci nasát již za tři neděle, konkrétně 19.5., tentokrát na farmě Stanislava Němce v Radonicích u Prahy.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ 


Zdroj: ASZ, 30. 4. 2012

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.09.2022 06:01