Agris.cz - agrární portál

Vyjádření ÚKZÚZ k nabídce prodeje tzv. "popínavých jahod"

28. 5. 2013 | ÚZEI, Agronavigator.cz

V posledních letech se v na trhu v České republice objevuje zejména v tištěných médiích řada nabídek prodeje velkoplodých jahodníků. U těchto jahodníků, nezřídka označovaných jako „popínavé jahodníky“, nabízející firmy poukazují na schopnost jahodníků pnout se až do výše 2,5 m.

K těmto inzerátům poskytuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen „ÚKZÚZ“, následující vyjádření. Jahodník velkoplodý, latinsky Fragaria x ananassa, nemá schopnost samovolného pnutí do těchto výšek. U převážné většiny odrůd vyrůstají z přízemních stonků nad kořenovým krčkem plazivé šlahouny, které se často ještě dále větví. Z přízemní růžice vyrůstají bylinné šlahouny, na kterých se vytvářejí nové rostliny, které ve vhodném prostředí zakořeňují listy, odnože, květní osy a plody jsou na povrchu půdy. Tato fakta jsou popsána v níže uvedené odborné literatuře.

Z výše uvedeného je patrné, že jahodník velkoplodý nemá orgány (terčíky, úponky), které by mu umožňovaly samovolné pnutí po jakékoli konstrukci, a proto je nutno jeho odnože k této konstrukci přichytit.

Dále je nutno upozornit, že pokud se dceřiné plodící rostliny nacházejí na odnožích přichycených ke konstrukci (nezakořenělé), dochází ve velké míře k vyčerpání matečné rostliny a tím se snižuje její životnost a tím i plodnost. ÚKZÚZ velmi doporučuje zájemcům o koupi sazenic jahodníků konzultovat vhodnost konkrétních odrůd pro dané podmínky u odborných prodejců, kteří dokáží s vhodným výběrem poradit a sdělí zájemcům podrobnosti o vlastnostech sazenic jahodníku. Literatura: ŠIMÁNEK Ján, Ladislav SMATANA a Eva CVOPOVÁ. Jahody. Bratislava: Príroda, 1984. Naša záhradka. ISBN 64-074-84. HARANT Miloš a Vladimír ZACHA. Jahody. 4. doplněné. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1986. ISBN 07-108-86. DLOUHÁ Jana. Pěstujeme jahodník, maliník, ostružiník. Vyd. 1. Praha: Brázda, 2003. ISBN 80-209-0315-1

Ivana Kršková, Kancelář ústavu

http://www.ukzuz.cz/Articles/293504-2-Vyjadreni+UKZUZ+k+nabidce+prodeje+tzv+popinavych+jahod%E2%80%9C+.aspx


Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz, 28. 5. 2013

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.08.2022 07:05