Agris.cz - agrární portál

Druhovou diverzitu ve vodních tocích ohrožují pesticidy

2. 7. 2013 | ÚZEI, Agronavigator.cz

Podle mezinárodní studie může biodiverzita bezobratlých ve vodních tocích v důsledku používání pesticidů na sousedních polích klesnout až o 42 %.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Podle mezinárodní studie dlouhodobé používání pesticidů na polích snižuje druhovou rozmanitost v přilehlých potocích a řekách.

Biodiverzita bezobratlých může klesnout až o 42 %, uvádějí němečtí a australští vědci v prestižním americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Obzvláště náchylné jsou přitom jepice a vážky, které jsou významnou součástí potravního řetězce.

Podle vědců se jedná o vůbec první studii tohoto druhu. Matthias Liess z Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí v Lipsku, který se na studii podílel, pro tiskovou agenturu dpa uvedl: „Je velmi obtížné rozpoznat účinek pesticidů, protože tyto látky se do vodních toků dostávají jen v krátkém časovém úseku a v nízkých koncentracích a tak, obecně vzato, nepůsobí okamžitě“.

Pesticidy používané v zemědělství patří k nejlépe ekotoxikologicky prozkoumaným a regulovaným skupinám škodlivých látek. Dosud však nebylo známo, zda a v jakém rozsahu a při jaké koncentraci způsobuje jejich používání úbytek druhů ve vodních tocích. Při srovnání nedotčených a silně kontaminovaných evropských stanovišť činí úbytek druhů podle studie až 42 %.

V Německu zkoumali vědci druhovou rozmanitost v přírodní oblasti Hildesheimer Börde u Braunschweigu. Kromě toho hodnotili údaje z Francie a Austrálie. „Existuje méně druhů a existuje lokální vymírání“, tvrdí Liess.

Z pohledu vědců není hodnocení rizik pesticidů bezchybné a musí být přepracováno. Podle M. Liesse letální efekt, který nenastává okamžitě, hraje při nízkých koncentracích pesticidů ve vodních tocích důležitou roli. Proto potřebují vědci určitý čas.

http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Wissenschaft/Artenvielfalt-in-Gewaessern-leidet-unter-Pestiziden_article1371561929.html


Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz, 2. 7. 2013

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.08.2020 15:47