Agris.cz - agrární portál

Zálší i Rosice plné návštěvníků

17. 9. 2013 | Zemědělský svaz ČR

Polovina září patřila na Chrudimsku Zemědělskému družstvu Rosice u Chrasti, které pozvalo děti ze škol, ale také širokou veřejnost do svého areálu, který přinesl podívanou nejen v rámci zemědělské prvovýroby, ale také se otevřely dveře do pekárny či jatek. Družstvo totiž svoji produkci zpracovává na potraviny a krmiva, pro jejichž odbyt má vybudovanou síť vlastních prodejen. Ne nadarmo se tak může prezentovat heslem „Z pole až na stůl“.

Téměř pět set dětí z okolních základních a mateřských škol si prošlo naučnou stezkou, kterou připravil okresní Zemědělský svaz v čele s tajemnicí Helenou Mikanovou. Poznávaní plodin, zvířat či zemědělských strojů již bylo samozřejmostí stejně jako ukázka semen. Za pokus jistě stálo vyzkoušet si ruční dojení na trenažéru. Na pomoc přijeli také studenti ze Střední školy zemědělské a vyšší odborné školy v Chrudimi a tak pro žáčky nebyla poznávací soutěž ani naučná stezka velkým problémem.

Se soutěží i pro dospěláky přišlo ZD Rosice a nachystalo 13 stanovišť s poznáváním živých zvířat tradičních plemen nejen hospodářských zvířat, ale také drůbeže. Součástí dne otevřených dveří byla také prezentace několika společností. S poznávací soutěží přijela také spolupracující krmivářská společnost VVS Verměřovice, která nachystala pro děti pytle plné mnoha krmiv. Dotazů a vysvětlování na co se krmiva používají se ujal i jednatel společnosti ing. Václav Brynda. Snaha dětí poznat krmiva nebyla marná, za odměnu si odnesly balonky s logem firmy.

Na návštěvníky čekalo také hned několik prohlídek zemědělské společnosti - návštěva stájí s odborným průvodcem, nahlédnutí do dojírny, ale také ukázka inseminace skotu i prasat. Velmi zajímavou ukázkou byl též pohled ze silážního žlabu na silážování kukuřice. Děti i dospěláci si mohli vlézt do kabin traktorů i kombajnu. Mnoho dětí ocenilo také projížďku na koních, dospělí zase výpravu na jatka a do pekárny. Místní výrobky si zde mohli lidé za pár korun také nakoupit včetně mléka z automatu, krmiv, pekárenských výrobků či uzeniny, z nichž několik získalo řadu ocenění. Ani o občerstvení nebyla nouze – pro děti byly nachystané párky v rohlíku (vše z vlastní výroby) a dospělí ocenili pečené selátko. Atmosféru umocnila hudba, ale také bohatá tombola.

Na návštěvu dne otevřených dveří nakonec navzdory nepříliš vlídnému počasí dorazilo na 500 dětí a učitelů, ale i 600 dalších návštěvníků včetně výletu klubu seniorů při Zemědělském svazu v čele s bývalým předsedou ing. Miroslavem Jirovským.

„Děkuji všem zaměstnancům i firmám, kteří nám pomohli s realizací dne otevřených dveří. Pevně doufám, že takovéto akce pomohou ukázat veřejnosti návrat zemědělství do společnosti a zejména skutečnost, že zemědělství stále žije!,“ uvedl při slavnostním zahájení ing. Václav Blažek, předseda družstva.

V Zálší bylo veselo

Na Den otevřených dveří do Zemědělsko obchodního družstva Zálší (okr. Ústí n. Orlicí) se vypravilo necelých 500 dětí z okolních škol a přes 1000 dalších návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Propagační akce byla zaměřená nejen na exkurze školních tříd, ale také pro zaměstnance a členy družstva s rodinnými příslušníky a obchodní partnery, kteří tak měli příležitost k neformálnímu setkání. V rámci dvoudenních slavností byl také oficiálně zahájen provoz bioplynové stanice.

Družstvo zajistilo pro děti autobusovou dopravu ze školy až na místo činu – do mechanizačního střediska v Tisové a do střediska živočišné výroby v Českých Heřmanicích. Stejně tak byli převáženi ostatní návštěvníci. V Tisové byl připraven doprovodný program – poznávací soutěže s naučným koutkem a nebylo nouze ani o bohatou tombolu, hudbu, občerstvení a výborné regionální potraviny. V areálu mechanizačního střediska byly vystaveny zemědělské stroje družstva Zálší a také spřízněných partnerů, např. ZD Sloupnice. Celým areálem vedla naučná stezka pro děti a nechybělo několik zajímavých zastavení – umělé vemeno, šlapací traktůrky, čichací stánek s vedlejšími produkty zemědělské výroby, poznávací stánek krmivářské společnosti VVS Verměřovice, drobná hospodářská zvířata a představení sokolníků. Komentované prohlídky byly zajištěny u bioplynové stanice a také v kravínu, odkud si návštěvníci odnesli mnoho nových poznatků a informací.

S organizací celých dvou dní mnoho pomohli studenti ze Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně, kteří skvěle obsluhovali jednotlivá naučná stanoviště a zajistili tak návštěvníkům nezapomenutelné zemědělské zážitky. Z Lanškrouna také přivezli oslici a prasata, jakožto živé školní exponáty.

Úsilí několika týdnů příprav, kterým se naplno věnovalo mnoho zaměstnanců podniku v čele s předsedou Zdeňkem Burdou a místopředsedou Markem Harapátem, se vyplatilo a bylo odměněno spokojenými návštěvníky a mnoha pochvalnými a děkovnými slovy ze všech stran. Společenská akce v obci má vždy své místo, a když se pořádá na půdě místního zemědělského podniku včetně mnoha doprovodných aktivit, úspěch je téměř zaručen.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout zde: http://www.zemedelstvizije.cz/fotogalerie-projektu


Zdroj: Zemědělský svaz ČR, 17. 9. 2013

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.08.2020 15:37