Agris.cz - agrární portál

Lesy ČR zvýší estetickou hodnotu území v blízkém okolí státního zámku Náměšť nad Oslavou

9. 9. 2014 | Lesy České republiky, s. p.

Arboristické práce začnou již za pár dnů - ve druhé polovině září

Lesy České republiky, s. p., zahajují realizaci projektu „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“. Státní zámek Náměšť nad Oslavou se nachází na Třebíčsku v Kraji Vysočina. Kromě Lesů ČR se na financování bude podílet také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

V lesoparku, který se nachází u státní silnice Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou při vjezdu do města, specialisté odborně ošetří desítky perspektivních stromů s významnou kulturní a historickou hodnotou. Dojde k odstranění stromů nebezpečných a rovněž stromů s nízkou vitalitou a krátkodobou perspektivou.

Nová výsadba více než 200 vyspělých sazenic lesních i okrasných dřevin zvýší estetickou hodnotu této turisticky navštěvované lokality. Pro výsadbu jsou navrženy následující dřeviny: lípa malolistá, dub zimní, jeřáb břek, habr obecný, javor klen a také některé druhy rhododendronů.

Zahájení arboristických prací je plánováno na druhou polovinu měsíce září letošního roku. Lesy ČR se proto v předstihu návštěvníkům státního zámku a obyvatelům Náměště nad Oslavou omlouvají za dočasná omezení, která způsobí realizace projektu v průběhu podzimních měsíců. Ošetření stromů by mělo zajistit provozní bezpečnost v lesoparku během následujících let a to především kolem silnice, cest a parkoviště u státního zámku.

V Hradci Králové 8. září 2014

  • Zbyněk Boublík
  • Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
  • Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
  • E-mail: Boublik@lesycr.cz

 

Doplňující informace:

  • * Na projekt s názvem „Ošetření významných stromů v krajinné památkové zóně Náměšťsko“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z Evropské unie ve výši 1 milion Kč, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Poznámky pro editory:

* Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

* Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření


Zdroj: Lesy České republiky, s. p., 9. 9. 2014

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.06.2022 10:16