Agris.cz - agrární portál

Čerpání včelařských dotací 2014 opět na 100 %

17. 10. 2014 | SZIF

Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci prvního roku nového tříletého programu na podporu chovu včelstev a vyplatil chovatelům téměř 64 milionů korun. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

Dotace z včelařského programu na období 2014 až 2016 poskytuje Státní zemědělský intervenční fond chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. Jsou financovány 50 % z prostředků EU a 50 % z prostředků rozpočtu ČR. Fond odesílá dotace Českému svazu včelařů do 15. října příslušného roku, který je následně rozesílá jednotlivým chovatelům, jimž byla dotace přiznána. Na včelařská opatření byla v roce 2014 k tomuto datu vyplacena částka 63 947 tisíc Kč, což odpovídá 100 % alokovaných finančních prostředků.

Dotace se týkají 5 následujících opatření:

  • Technická pomoc - 34 307 tis. Kč
  • Boj proti varroáze - 17 238 tis. Kč
  • Racionalizace kočování včelstev - 2 259 tis. Kč
  • Úhrada nákladů na rozbory medu - 678 tis. Kč
  • Obnova včelstev - 9 465 tis. Kč

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků, a bylo proto nutno u vybraných opatření upravit a v souladu s legislativou jednotlivé částky poskytované dotace krátit koeficientem 0,6955. Pro rok 2015 je na včelařské dotace určeno 2 331 984 EUR a pro rok 2016 částka 2 329 120 EUR. Směnný kurz bude možno stanovit vždy až v lednu příslušného roku.

Vladimíra Nováková

tisková mluvčí SZIF


Zdroj: SZIF, 17. 10. 2014

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 06.08.2020 21:29