Agris.cz - agrární portál

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil

27. 6. 2015 | pro-bio.cz

Šumperk (26. června 2015) – PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se sloučil se Svazem producentů a zpracovatelů biopotravin „PRO-BIO“, z.s. Smlouvu o fúzi schválila valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, která se konala 23. června v Želivu.

„Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a snížení administrativní zátěže. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin „PRO-BIO“, z.s. již ztratil funkci, kterou plnil v době jeho založení,“ vysvětlil Zdeněk Perlinger, nově zvolený předseda  PRO-BIO svazu ekologických zemědělců. Vzhledem k tomu, že svaz producentů se sloučením souhlasil již dříve a byly splněny všechny zákonem dané podmínky, je sloučení platné.

Valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců po sloučení zvolila nové vedení organizace. Předsedou i pro další volební období zůstává Zdeněk Perlinger, funkce místopředsedů pak i nadále bude zastávat Tomáš Klejzar a Přemysl Čech. Na pozici radních vystřídal Josefa Sklenáře Miloš Pátek, předseda Družstva české biomléko, u jehož vzniku PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců bude v dalším období hledat cesty pro nastavení co nejvhodnějších podmínek pro ekologické zemědělství v České republice i v rámci společného prostoru Evropské unie. Zároveň však nechce zapomínat na ideje, které zhruba před čtvrt stoletím vedly k jeho založení. „Je potřeba hledat novou vizi, za kterou půjdeme,“ uvedla Alena Malíková z PRO-BIO regionálního centra Moravská Brána.  

Ekologickým zemědělcům, kterých v české republice rok od roku přibývá, chce nezisková organizace nabídnout více odborné podpory napříč celou škálou zemědělských činností realizovaných v sektoru ekologického zemědělství.

V současné době je v České republice 4 759 ekologicky hospodařících subjektů, z čehož je 4 220 ekologických zemědělců a 518 výrobců biopotravin. Sektor ekologického zemědělství v České republice po období stagnace začal významně růst od začátku roku. Nově přibylo 364 subjektů, z čehož kromě deseti se jedná o ekologické zemědělce. „Přibývající počty ekologických zemědělců nás těší. Nově do ekologie přichází spíše malé farmy. Postupně se zvyšují i počty faremních zpracovatelů, tedy těch, kdo na svém statku ze svých surovin vyrábí i biopotraviny,“ doplnila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, přestože je jedinou stavovskou organizací, která hájí zájmy ekologických zemědělců, sdružuje jen menší část z nich, kteří však hospodaří na významné ploše. Své členy si pečlivě vybírá zejména kvůli tomu, aby byli dobrými příklady pro ostatní a mohl se za jejich práci zaručit. Za to jim nabízí podporu v podobě poradenství, vzdělávání, informačních materiálů i třeba půjček ze svépomocného fondu a mnohem víc. V současné době má svaz 606 členů, z čehož je 50 bioprodejen a 139 členů PRO-BIO ligy.

Poznámky:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO  Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 606 členů, kterými jsou kromě většiny zemědělců i bioprodejny, členové PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele, neziskové organizace, školy i výzkumná pracoviště. Centrála svazu je v Šumperku. 

Komentáře poskytne Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). Kontakt pro media: Sylva Horáková (tel.: 604115762, pro.bio.pr@email.cz )

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková                                                      


Zdroj: pro-bio.cz, 27. 6. 2015

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.08.2020 14:38