Agris.cz - agrární portál

Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015

22. 9. 2015 | SZIF

V roce 2015 bude žadatelům poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Záloha na platbu SAPS je jedna z pomocí zemědělcům, kteří se kvůli mléčné krizi potýkají s nedostatkem hotovosti, což jimi stěžuje podnikání.

Výše záloh bude vyšší než v předchozích letech, s největší pravděpodobností bude ve výši 70 %. V minulých letech záloha činila 50 %.

Vydávání rozhodnutí o platbě SAPS bude zahájeno 2. 11. 2015, přičemž SZIF vylučuje odkladný účinek podaného odvolání proti poskytnutí zálohy. Tzn., že žadatel může podat proti rozhodnutí odvolání, ale platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí. Výplata doplatku bude poté probíhat od 1. 12. 2015.

Sazba pro dotační titul SAPS ještě nebyla stanovena. Oproti roku 2014 bude tato sazba nižší, neboť další finanční prostředky jsou alokovány na platbu Greening a Mladý zemědělec, které budou vypláceny jako samostatné platby.

Očekává se, že sazba bude cca 3500 Kč/ha. Skutečná výše sazby bude známa až v průběhu měsíce října 2015!

Upozorňujeme, že záloha SAPS se týká výhradně finančních prostředků alokovaných na platbu SAPS!


Zdroj: SZIF, 22. 9. 2015

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 03.06.2020 01:15