Agris.cz - agrární portál

Chránit zemědělce i plodiny zároveň. Zahájení projektu SUI v České republice

5. 11. 2015 | Česká asociace ochrany rostlin

SUI (Safe and Sustainable Use Initiative) je iniciativa za bezpečné a trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství. Tento projekt je navržený tak, aby zvýšil znalosti bezpečnosti práce pomocí sady jednoduchých návodů k provádění činností spojených s používáním přípravků na ochranu rostlin.

Iniciativa je celoevropsky koordinovaná, s lokální specifikací pro dané podmínky v konkrétní zemi. V Evropě nalezneme velké rozdíly jak v samotném zemědělství a přírodních podmínkách, tak v národních zákonech a dalších požadavcích.

Projekt koordinuje Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA), organizace evropského průmyslu na ochranu rostlin. V ČR se iniciativy ujala Česká asociace ochrany rostlin (CCPA).

Česká republika je 17. zemí, která se připojuje k této iniciativě, po Srbsku, Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii, Řecku, Bulharsku, Polsku, Litvě, Kypru, Slovensku, Chorvatsku, Lotyšsku, Turecku, Rumunsku a Slovinsku.

Oficiální zahájení projektu v České republice se konalo v Praze 15. října 2015. Pozváni byli zástupci institucí, které se věnují tématu ochrany zdraví při práci, ministerstvo zemědělství a zdravotnictví, České společnosti rostlinolékařské a dalších zemědělských organizacích. Toto setkání zahájila Eliška Princová s informací o CCPA a její činnosti. Dále hovořil Gavin Whitmore, zástupce ECPA, o celoevropských aktivitách týkajících se udržitelného zemědělství. Dalším přednášejícím byl Luis Saramago, koordinátor projektu SUI napříč celou Evropou, mluvil konkrétně o projektu SUI. Za ministerstvo zemědělství vystoupil František Kůst a komentoval současnou situaci v rostlinné produkci. Vladimír Řehák, předseda ČSR, setkání uzavřel. Ve své přednášce zasvěceně hovořil o ochraně rostlin z více úhlů pohledu.

Další semináře budou následovat ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou a budou pořádány již pro zemědělce, bude na nich prezentovaná správná praxe ochrany zdraví.

Evropská asociace ochrany rostlin (The European Crop Protection Association, ECPA) reprezentuje zájmy průmyslu ochrany rostlin na evropské úrovni. Jejími členy jsou všichni velcí výrobci přípravků a národní asociace z celé Evropy.

Česká asociace ochrany rostlin (Czech Crop Protection Association, CCPA) sdružuje producenty a dovozce přípravků na ochranu rostlin v ČR.

Další informace: www.ccpa.cz, ccpa@ccpa.cz, tel +420 604 204 254

Více obecných informací:www.ecpa.eu, www.hungry4change.eu, www.facebook.com/cropprotection, www.twitter.com/cropprotection


Zdroj: Česká asociace ochrany rostlin, 5. 11. 2015

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.07.2024 19:06