Agris.cz - agrární portál

Případů podezření na otravu včelstev letos oproti předchozím rokům ubylo

26. 11. 2015 | SVS ČR

Tisková zpráva – Ohlášených případů podezření na otravu včelstev v souvislosti s používáním přípravků na ochranu rostlin (POR) letos ve srovnání s předchozími lety ubylo. Zatímco v letošním roce nahlásili včelaři Státní veterinární správě (SVS) celkem 29 případů podezření na otravu, za loňský rok tak učinili v 52 případech, předloni bylo nahlášených případu 37. Výrazně nižší než loni je také počet postižených včelstev.

Úřední veterinární lékaři každoročně řeší hromadné úhyny včelstev a to zejména v období květu řepky. Pokud je tato tuzemská nejrozšířenější olejnina v období, kdy je cílem včel, nesprávně ošetřena, bývá pak nejčastějším zdrojem hromadných otrav včelstev. Stejně tomu bylo i letos. S končícím obdobím letové aktivity včel provedla SVS vyhodnocení letošních případů.

Zdaleka ne u každého podezření na otravu se však následně prokáže jako zdroj postřik, aplikovaný zemědělci. SVS prokázala přítomnost účinných látek v uhynulých včelách i v odebraných vzorcích porostu v osmi případech. Týkaly se 15 chovatelů. Různou měrou úhynu bylo při nich postiženo celkem 161 včelstev. To je ve srovnání s rokem 2014 výrazný úbytek, loni bylo zasaženo bezmála 800 včelstev v 7 prokázaných případech u 32 chovatelů včel.

V 13 dalších případech následné šetření neprokázalo souvislost s použitím POR. Jednalo se zpravidla o individuální postřik na zahradě či v zahrádkářské kolonii, nebo o možnou individuální aplikaci neznámé látky přímo česnem do úlu. Některé případy byly proto předány Policii ČR pro podezření z úmyslného poškození cizí věci. Tak jako v loňském roce připravila SVS pro veřejnost mapu všech stanovišť, na kterých probíhalo v rámci jednotlivých případů šetření. Tato mapa je k dispozici na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/ostatni/mapa-stanovist-s-uhyny-2015.html.

Nutno dodat, že SVS spolupracuje v této oblasti s dalším dozorovým orgánem – Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Spolupráce probíhá od samého počátku případu, tedy od okamžiku ohlášení podezření. ÚKZÚZ je informován o výsledku šetření SVS. V případě potvrzení účinných látek ve vzorcích včel a porostu je dále na ÚKZÚZ, aby prokázal a případně sankcionoval ošetřovatele porostu, pokud došlo k porušení zákona o rostlinolékařské péči.

Tak jako v předchozích letech, ani letos včelaři pravděpodobně nenahlásili všechna podezření na otravu. Řada chovatelů totiž nekontroluje svá stanoviště denně. Většina včelařů v ČR chová včely jako koníček a zpravidla má více času na kontrolu stanoviště jen o víkendech. Také proto má SVS zřízeny krizové telefonní linky, na které je možno volat i o víkendech. Telefonní čísla jsou k dispozici na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/. Po kliknutí na příslušnou krajskou veterinární správu se mimo jiné objeví i telefonní číslo konkrétní krizové linky.

Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS


Zdroj: SVS ČR, 26. 11. 2015

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.08.2020 14:35