Agris.cz - agrární portál

Plocha lesů na území Pardubického kraje se rozšiřuje

5. 12. 2016 | ČTK

Plocha lesů na území Pardubického kraje se postupně rozšiřuje. Podle údajů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů vzrostla od roku 2000 o 605 hektarů na loňských 130.700 hektarů. Lesy podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního tvořily 29,8 procenta z celkové rozlohy kraje. ČTK to zjistila z publikace Českého statistického úřadu Lesnictví v Pardubickém kraji v roce 2015.

Pardubický kraj má mezi kraji třetí nejmenší podíl lesních pozemků na celkové výměře. Zastoupení jehličnatých stromů na struktuře lesa je v kraji páté nejvyšší, dosahuje 78 procent. Při zalesňování kraje převládají jehličnany nad listnatými dřevinami, nejčastěji jde o smrk. Listnaté stromy rostou na 20,5 procenta lesních pozemků, zbytek zaujímají holiny.

V porovnání s rokem 2000 jehličnatých porostů ubývá. V Pardubickém kraji se jejich plocha za 15 let zmenšila o 3,9 procenta, naproti tomu plocha listnatých lesů se zvětšila o 21 procent.

Mezi dřevinami má v kraji nadále dominantní postavení smrk ztepilý s podílem 54,9 procenta porostní plochy bez holin, což je o 4,7 procentního bodu více než je průměr celé republiky. Druhá v pořadí je borovice s podílem 17,4 procenta. Mezi dalšími dřevinami jsou v sestupném pořadí zastoupeny buky, duby, modříny, břízy, olše a jasany.

Podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsou lesy v regionu nejvíce zastoupeny ve správním obvodu města Králíky a Česká Třebová na Orlickoústecku, nejméně v obvodech Vysoké Mýto a Pardubice. Nejvyšší podíl jehličnatých lesů je na Svitavsku, v oblasti Králíků a Hlinska, listnaté lesy převažují na Pardubicku. Více než čtvrtinový podíl mají ještě na ve správních obvodech Lanškroun, Přelouč a Vysoké Mýto.

V roce 2015 se v Pardubickém kraji vytěžilo 797.300 metrů krychlových dřeva bez kůry, což představuje podíl 4,9 procenta na celkové těžbě v České republice. Meziročně se celková těžba v kraji snížila o 30.900 krychlových metrů. Od roku 2001 objem těžby dřeva v kraji plynule klesá s výjimkou výkyvů v letech 2007 až 2009, které byly způsobené převážně živelními pohromami a kalamitami. Od roku 2000 do roku 2015 se snížilo množství vytěženého dřeva v regionu o 70.000 metrů krychlových.


Zdroj: ČTK, 5. 12. 2016

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.08.2020 06:52