Agris.cz - agrární portál

Majitel lesů a CHKO se shodli na šetrném hospodaření na Tachovsku

22. 12. 2016 | ČTK

Majitel lesů na Tachovsku, konkrétně společnost Kolowratovy lesy a.s., a Správa CHKO Český les se dohodli na šetrnějším hospodaření v těchto lesích. Vlastníkům bude za omezení náležet finanční náhrada od státu. Vyplývá to z veřejnoprávní dohody mezi firmou a Správou CHKO Český les. ČTK o dohodě, která je na dobu osmi let, informoval ředitel správy CHKO Tomáš Peckert ze státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kolowratovy lesy a.s. na Tachovsku vlastní několik tisíc hektarů. Smlouva určuje, jak má majitel pečovat o jedinečnou chráněnou přírodu a zároveň stanoví, jaká náhrada za omezení hospodaření mu naleží. Podle Peckerta jde o zásadní posun v péči o pralesovitou přírodní rezervaci Diana a další pozemky.

"Dohoda dává jistotu oběma stranám. Majitel pozemku má přesně stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou dostane kompenzaci za to, že hospodaří šetrně. Ochrana přírody má záruku, že se potřebná péče o území nebude měnit," řekl Peckert. Jedinečné květnaté bučiny v přírodní rezervaci Diana si podle něj takový přístup zaslouží.

Kolowratovy lesy a.s. Rozvadov se podle členky představenstva Dominiky Kolowrat-Krakowské dlouhodobě snaží hospodařit způsobem šetrným k životnímu prostředí. Uzavření dohody vítá kvůli jasně stanoveným požadavkům orgánu ochrany přírody na způsob hospodaření. "Můžeme v delším časovém horizontu plánovat pěstební postupy a počítat s kompenzací za ztížení hospodaření prostřednictvím finančních náhrad," řekla.

Dohody, v nichž se vlastníku stanoví způsob hospodaření a zároveň finanční kompenzace, podle Peckerta vlastníky pozitivně motivují k šetrnému obhospodařování krajiny. Agentura ochrany přírody a krajiny je připravuje i s dalšími majiteli pozemků. Obdobná dohoda byla uzavřena například v roce 2013 se společností Kinský dal Borgo pro některé pozemky v CHKO Český ráj.

Přírodní rezervace Diana chrání na 20 hektarech jedinečné pralesovité květnaté bučiny. K druhové bohatosti přispívá velké množství odumírajících a padlých stromů, které umožňují růst rozmanitých druhů hub. V dutinách hnízdí ptáci. Rezervace byla zřízena v roce 1933 a je považována za jeden z nejstarších lesních porostů v Českém lese.

Kolowratovy lesy obhospodařují majetek o výměře 8000 hektarů. Je rozdělen do dvou vzdálených částí, a to polesí Diana na Tachovsku v srdci CHKO Český les a polesí Týnec v okrese Klatovy.

Václav Prokš


Zdroj: ČTK, 22. 12. 2016

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 10.04.2020 06:59