9.3. 2017 Konference Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR si vás dovolují pozvat na 3. společnou konferenci "Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině", která se uskuteční 9. března 2017 v Aule České zemědělské univerzity v Praze.

V programu najdete zajímavá témata – počínaje vztahem společnosti k lesu a vazba na klimatické změny, mimoprodukčními funkcemi lesů až po různé formy hospodaření v lesích či přehled dotačních programů, které je podporují. Dále praktické příklady vás zavedou například do Beskyd, Jizerských hor, Polabí či Podyjí.

Konference je rozdělena do tří ucelených bloků:

  1. Změna společenské objednávky pro lesní hospodaření
  2. Využívání různých forem hospodaření v lese
  3. Příklady praktických opatření

Konference se koná v aule České zemědělské univerzity. Účast na konferenci je bezplatná.

V lednu se objeví na stránkách AOPK ČR přihlašovací formulář. V případě zájmu o prezentaci souvisejícího tématu formou posteru do něj prosím uveďte název a rozměr posteru.

Kontaktní osoba: Zuzana Kozelková, e-mail: zuzana.kozelkova@nature.cz

Program konference

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info