Informační a komunikační technologie v zemědělství ČR - průzkum 2017

Zúčastněte se průzkumu ICT v zemědělství:

https://pruzkum.agris.cz/

Aktuálně začalo probíhat rozsáhlé šetření rozvoje informačních a komunikačních technologií  (ICT) v podnicích zemědělské výroby, které zahrnuje území celé ČR. Cílem je analyzovat rozvoj a kvalitu internetové konektivity ve venkovských regionech, vybavenost technickým a programovým vybavením, využívání moderních technologií (struktura, intenzita) a dále zjistit aktuální vývojové trendy. Průzkum navazuje na šetření provedená v předchozích letech.

Tento nekomerční výzkum provádí Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v rámci dlouhodobé koncepce výzkumné činnosti.

Formulář dotazníku je k dispozici jako on-line webový formulář dostupný na portálu AGRIS: https://pruzkum.agris.cz/. Zde je také možné stáhnout formulář, který lze vyplnit a zaslat na katedru dopisem nebo mailem.

Předem děkujeme všem respondentům za spolupráci!

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info