Agris.cz - agrární portál

Jak dál s podporou mladých začínajících zemědělců?

16. 4. 2018 | ASZ

Vzhledem k tomu, že předchozí ministr zemědělství Marian Jurečka utratil většinu peněz vyčleněných na podporu mladých začínajících zemědělců, skončí v dubnu letošního roku poslední možnost tyto podpory čerpat. Současné vedení ministerstva zemědělství by tak mělo hledat nějaké řešení.

Nejde o nic méně, než o nutnost dotačně podpořit potřebnou generační výměnu v tuzemském zemědělství, což je ostatně problém i dalších zemí EU, a právě proto tento dotační program existuje. Finanční injekce do začátku podnikání není sice zas takové terno (45 000 eur), ale, jak říká klasik, na ulici takové peníze těžko najdete. U nás už je ale nenajdeme do konce současného sedmiletého rozpočtového období EU ani v dotačních programech.

To je samozřejmě fatální strategická chyba, jejíž kořeny lze hledat ve struktuře našeho zemědělství a přístupu k tomuto podnikání v podání současných vládních politiků. Program pro mladé začínající zemědělce je totiž důležitý především pro rodinné farmy, jejichž princip podnikání spočívá v předávání gruntů z generace na generaci, staršími zemědělci oněm mladým začínajícím zemědělcům. V případě velkých průmyslových podniků to tak úplně neplatí, protože tam je většina pracovníků v pozici zaměstnanců, jejichž potomci se sice mohou také rozhodnout pracovat v oboru, ale nemají jaksi „s čím začít“, neboť o rozvoji podniku rozhoduje jejich manažerské vedení. Samozřejmě by i oni mohli „začít na svém“, což je ale dost obtížné, například proto, že k dispozici není k podnikání potřebná zemědělská půda. Nutná restrukturalizace našeho zemědělství je tak téměř zablokována, především díky naší zemědělské politice.

Zemědělství navíc nemá „image perspektivního oboru“, takže se do něj noví pracovníci zrovna nehrnou. Břímě další existence oboru tak leží, a bude stále více ležet, právě na rodinných farmách, ať se to komu líbí nebo ne. Pakliže se dnes na každém kroku mluví o nutnosti „zachovat rozměr zemědělství“ nebo o „potravinové soběstačnosti“, je třeba také myslet na to, kdo bude takové teze v praxi naplňovat. A přizpůsobit tomu také podpůrné programy.

Podle kvalifikovaných odhadů činí potenciál vhodných projektů v rámci programu Zahájení činnosti mladých zemědělců zhruba 300 projektů ročně. To by při dalším pokračování programu v praxi znamenalo zhruba 360 milionů roční finanční podpory, což je celkem marginální částka v porovnání se zhruba 55 miliardami dotací, které ročně v posledních letech do zemědělství míří. Že je přitom generační obměna naprosto nutná, o tom nikdo nepochybuje, ve finančních prioritách se to ale patřičně neodráží. V uvedeném programu přitom zdaleka nejde „jen“ o tu generační výměru. Celkem bodovaných 12 hodnotících kritérií, jejichž počet se nepochybně na první pohled zdá vysoký a podmínky programu složité, obsahuje celou řadu „pozitivních externalit“, v nichž zdaleka nejde jen o zemědělskou produkci. Nemá smysl je všechny rozebírat, ale je skutečností, že jsou mezi nimi důležité a žádoucí prvky - například podpora živočišné produkce, podnikání v nejmenších obcích, využití brownfleldů, zpracování primární zemědělské suroviny, spoluhospodaření rodinných příslušníků, a tak dále. Je tak zcela zřejmé, že jde o program doslova ve veřejném, „nadzemědělském“ zájmu, který skutečně splňuje pojetí rozvoje venkova tak, jak jej chápe i evropský model zemědělství. I proto se předpokládá pokračování podpory mladých začínajících zemědělců ze zdrojů EU i po roce 2020, pravděpodobně i ve větší míře, než je tomu dosud. Jenže tyto programy v praxi odstartují zřejmě až v roce 2021, takže v našich podmínkách hrozí tříletý výpadek tohoto programu. Samozřejmě není nutné udržení kontinuity programu zajišťovat dalšími dotacemi nad rámec těch současných - je ale možné, a osobně si myslím i nutné, aby se do něj přesunuly peníze z jiných titulů v rámci Programu rozvoje venkova, které buď nejsou dostatečně čerpány, případně jsou čerpány spíše formálně k naplnění úředníky vytvořených škatulek anebo, což je nejdůležitější, nepřináší takové multikriteriální efekty, jako tomu u programu Zahájení činnosti mladých zemědělců je.

Petr Havel  


Zdroj: AK ČR, 04.01.2012

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.04.2019 02:31