Agris.cz - agrární portál

Zpráva z 21. české a slovenské konference o ochraně rostlin

13. 9. 2018 | ČAZV

Mezinárodní rok zdraví rostlin vyhlášený FAO na rok 2020 byl hlavním tématem úvodního referátu předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. a Ing. Michala Hnízdila z ÚKZÚZ na 21. České a slovenské konferenci o ochraně rostlin.

Konference se konala v Brně 5. – 6. Září 2018. Hlavním organizátorem byla Mendelova univerzita a jedním ze spolupořadatelů ČAZV. V úvodním referátu, kromě představení předběžného programu akcí na rok 2020, zazněla i prosba k odborné veřejnosti na aktivní zapojení se do organizace těchto akcí. Obecným cílem je představit rostlinolékařství v celé jeho šíři problematik populárnější formou laické veřejnosti a pokusit se změnit obraz tohoto oboru, který dnes je spíše negativní. A přitom rostlinolékařství je spolu s dalšími obory to, které zajišťuje kvalitní a hygienicky bezpečné potraviny.

Celý rok 2020 se v České republice ponese pod heslem Zdravé rostliny pro lepší život. V rámci úvodních přednášek byla podána také profesorem Alešem Lebedou, jako editorem časopisu, základní informace o současném stavu časopisu Plant Protection Science. Celá řada členů ČAZV potom vystoupila s přednáškami či prezentovala posterová sdělení v odborných sekcích. Velké poděkování patří celému týmu Mendelovy univerzity pod vedením profesora Pokorného za bezvadné zorganizování této česko-slovenské akce, která se uskutečnila symbolicky v roce oslav 100 let Československa.


Zdroj: ČAZV, 13. 9. 2018

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 13:17