12. a 19.10.2018 Zpracování faremní produkce a její uvádění na trh

V návaznosti na praktické semináře na téma „Zpracování faremní produkce“ připravila Asociace soukromého zemědělství ČR na letošní rok další cyklus podobných akcí, tentokrát rozšířený o část věnovanou podmínkám a možnostem uvádění zpracované produkce na trh. V rámci projektu, jenž má za cíl přiblížit účastníkům moderní postupy ve zpracování produkce na farmě v maximálně praktické formě, již proběhly dvě akce - první na konci června (zpracování kozího a kravského mléka na Farmě Kalivody u Řevničova) a druhá na konci září (seminář na téma faremní bourání masa na hospodářství Roberta Chovančáka v Ludvíkově pod Pradědem).

Dle zaměření jednotlivých akcí se pak věnovali buď hygienickým požadavkům na bourání masa, jeho zpracování a balení nebo způsobům zpracování mléka a výrobě sýrů. A nevynechali ani diskusi. Všichni účastníci se totiž shodnou na tom, že jedním z největších přínosů této akce je, že se na jednom místě sejde skupina farmářů prakticky z celé republiky, kteří mají podobný záměr a zájem věnovat se zpracování své produkce. Mohou si tak vyměnit vlastní zkušenosti a praktické rady.

Pokud jste se na předchozí dvě akce nedostali, můžete přijet 12. října na Farmu Votavových (Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod), kde bude probíhat seminář na téma bourání masa. Pro zájemce o zpracování mléka je připraven seminář o týden později (19. října) na Farmě Menčíkových (Šonov u Broumova, okres Náchod).

Semináře jsou zdarma, ale je nutné se na ně předem přihlásit - všichni zájemci musí nahlásit své jméno a příjmení, email, mobilní telefonní číslo a IČ. Akce se mohou zúčastnit zemědělští podnikatelé (vlastní IČ) nebo osoby, která se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele (v tom případě je nutné nahlásit IČ tohoto farmáře).

Kapacita je omezená! Aby mohly semináře probíhat co nejefektivněji, je na jednu akci počítáno s účastí max. cca 15 osob.

Kontakt pro přihlášení: Ing. Jana Breburdová, e-mail: jana.breburdova@asz.cz.

Jana Breburdová

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info