11. - 13. 4. 2019 Veletrh AGRItech EXPO Zambia 2019

Ministerstvo zemědělství a Velvyslanectví ČR v Lusace zvou zástupce českého soukromého sektoru se zájmem o vývoz potravinářské i zemědělské techniky, souvisejících technologií a vstupů do zemědělské výroby (krmiva, osiva, hnojiva, apod.) na trh Zambie a dalších států v jihoafrickém regionu k účasti na veletrhu AGRItech EXPO Zambia 2019, který se koná v zambijském městě Chisamba v termínu 11. až 13. dubna 2019.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Lusace připravuje pro veletrh AGRItech EXPO Zambia 2019 národní stánek, jehož plocha bude k dispozici pro prezentaci českým výrobcům ze sektoru zemědělství a potravinářství. Jedná se o třetí ročník účasti českého národního stánku. V roce 2017 veletrh navštívilo více než 18 000 hostů z řad odborné i laické veřejnosti, v roce 2019 již více než 20 000 hostů, účastnilo na 300 vystavovatelů z řad lokálních i zahraničních firem, svůj národní stánek prezentovalo 5 států (Česká republika, Finsko, Německo, Velká Británie, Zimbabwe) a zastoupení EU.

Cílem podnikatelské mise a účasti na veletrhu je navázání nových a prohlubování dosavadních obchodních vztahů zambijských a českých firem. Zvoucí instituce zajistí národní expozici na veletrhu (výstavní plocha, základní vybavení stánků, catering, přívod energie), společenský večer k setkání se zástupci zambijského resortu zemědělství i významnými partnery českých firem a vnitrostátní dopravu v Zambii. Aktuální informace o zambijském trhu získáte např. na webu businessinfo.cz.

Více informací Vám poskytne paní Tereza Černá z Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství na adrese tereza.cerna@mze.cz nebo čísle +420 221 812 885 a obchodní rada velvyslanectví ČR v Zambii pan Petr Preclík na adrese Petr_Preclik@mzv.cz.

Zájem o účast na veletrhu potvrďte odesláním přiložené přihlášky paní Tereze Černé nejpozději do 4. února 2018.

Tisk

Pozvánka: Veletrh
Přihláška: Veletrh
 

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info