Agris.cz - agrární portál

22.5. 2019 Dlouhodobý travní stacionár Závišín – seminář k 50. výročí založení

31. 1. 2019 | ÚKZÚZ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na DLOUHODOBÝ TRAVNÍ STACIONÁR ZÁVIŠÍN - odborný seminář k 50. výročí založení, který se koná 22. května 2019 v hotelu Rezidence Goethe, Zádub - Závišín 3.

Termín: 22. 5. 2019

Čas registrace: 8:30 – 9:00

Čas konání: 9:00 – 15:00

Místo konání: hotel Rezidence Goethe, Zádub – Závišín 3

Cílem odborného semináře, pořádaného u příležitosti 50-ti let od založení travního stacionáru v Závišíně u Mariánských Lázní, bude připomenutí historie založení a přednesení zásadních výsledků. V příspěvcích budou prezentovány změny, ke kterým dochází postupem času v produkci a kvalitě píce, v botanickém složení a ve vlastnostech půdy pod travním porostem vlivem rozdílných dávek hnojení a vápnění.  

Po skončení semináře proběhne prohlídka samotného pokusného stanoviště. Seminář se bude konat v nejpříhodnějším období roku, kdy je většina trav a bylin před první sečí ve fázi kvetení. 

Navíc bude možné navštívit i další pokusnou plochu, která je zaměřena na lyzimetrické sledování průsaku živin a dalších látek do spodních vod v závislosti na čtyřech různých způsobech obhospodařování travního porostu.

Akce je bez registračního poplatku.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím emailu

kristina.hutarova@ukzuz.cz do 30. 4. 2019

Pozvánka


Zdroj: ÚKZÚZ, 31. 1. 2019





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.08.2019 09:50