Agris.cz - agrární portál

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni klesla o 8,8 pct

8. 7. 2019 | ČTK

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin jako jsou pesticidy loni klesla o 8,8 procenta na 11,7 milionu kilogramů. V předchozích čtyř letech vždy překročila 12 milionů kilogramů, v roce 2014 i 13 milionů kilogramů. Spotřeba účinné látky glyfosát, která se používá například v přípravku RoundUp, pak loni klesla zhruba o čtvrtinu na 558.837 kilogramů, uvádí výroční zpráva, kterou v pondělí dostane pro informaci vláda.

Nejvíce meziročně klesla spotřeba přípravků na ochranu rostlin u herbicidů a desikantů, zhruba o deset procent, a u fungicidů o osm procent. Naopak nárůst o 23 procent byl u biopreparátů a o 14 procent u rodenticidů.

"Podporujeme precizní zemědělství, zakázali jsme předsklizňovou aplikaci glyfosátu u plodin, které jsou určené pro potravinářské využití, spustili jsme pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov. Nově jsme také vytvořili dotační titul pro pěstitele cukrové řepy zaměřený na mechanickou likvidaci plevele, která nahradí plošný chemický postřik," řekl ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Ministerstvo podle něj hledá nové způsoby, jak snižovat používání přípravků na ochranu rostlin.

Ministerstvo také přerozděluje peníze pro pěstitele, kteří využijí biologickou ochranu rostlin místo ochrany chemické. V posledních letech se v tomto dotačním titulu vyplacené částky zvyšují, loni šlo o více než deset milionů korun.

Stát rozhodl, že zakáže užívání glyfosátu na dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely. Původně ministerstvo hovořilo o plošném zákazu, nakonec se pro to úřad nerozhodl, protože v ČR není méně škodlivá náhrada. Plošný zákaz do budoucna nevylučuje, ale podmínkou je právě nalezení náhrady. Toman již dříve uvedl, že snazší cestou, jak používání glyfosátu ve větším omezit, by byl zákaz jeho používání například ve městech nebo na železnici.

Chemickou látku glyfosát označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.

Evropská komise na konci roku 2017 prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává.

Naopak rakouští poslanci na začátku července schválili jeho naprostý zákaz. Pokud návrh podpoří i horní komora parlamentu a podepíše ho prezident Alexander Van der Bellen, stane se Rakousko podle agentury Reuters prvním státem Evropské unie, který glyfosát zcela zakáže.

Přehled vývoje spotřeby přípravků na ochranu rostlin za období 2014 - 2018 (kg)

Kategorie20142015201620172018
Aditiva a adheziva311 916383 151429 984325 667338 266
Antitranspiranty120 380116 19996 07179 6240
Fungicidy3 544 0023 484 8163 508 7373 555 3483 291 781
Herbicidy a desikanty6 334 2675 986 0936 108 8746 046 7445 504 059
Mořidla fungicidní67 86670 904232 484290 947303 266
Mořidla insekticidní2 7983 30913 73515 58112 851
Biopreparáty32 34635 52943 12551 51566 559
Regulátory růstu a vývoje1 138 9751 222 7131 145 1511 320 4721 057 910
Repelenty5 8802 0404744 4061 239
Rodenticidy179 721278 437129 12861 98171 570
Zoocidy1 402 7791 148 8231 102 0611 088 9431 063 928
Celkem13 140 93012 732 01412 809 82412 841 22811 711 429

Zdroj: Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice za rok 2018


Zdroj: ČTK, 8. 7. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 20.06.2024 11:26