22.8. 2019 TK Kůrovcová kalamita v lesích – nové informace a souvislosti

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, která se uskuteční ve čtvrtek 22. srpna 2019 od 14:00 hodin v salonku Tiskového střediska Výstaviště Země Živitelka, České Budějovice na téma: Kůrovcová kalamita v lesích – nové informace a souvislosti.

Novinářům budou poskytnuty informace o:

  • Klimatická změna, aktuální vývoj sucha, ohrožení úlohy lesních ekosystémů – les jako biotická pumpa (voda, poutání uhlíku)
  • Aktuální vývoj kůrovcové kalamity
  • Ekonomická situace vlastníků lesů, budoucí péče o lesní porosty
  • Proč neodkládat zalesňování aneb ztráta hodnoty mimoprodukčních funkcí (porovnání hodnoty lesa a travnatých porostů)

Program tiskové konference:

13:50 hod.          prezence účastníků

14:00 hod.          zahájení TK

14:05 hod           informace odborníků pro novináře

14:35 hod           dotazy novinářů a odpovědi na ně

14:45 hod           ukončení formální části TK, prostor pro neformální diskusi

Informace poskytnou a na dotazy budou odpovídat:

Ing. František Kučera, předseda SVOL

Ing. Kamil Kupec, Městské lesy Dačice s. r. o.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd, CZECHGLOBE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta

Tisková konference si klade za cíl seznámit média a nejnovějším vývojem situace v lesích z pohledu klimatické změny a související kůrovcové kalamity. Budou poskytnuta aktuální data i prognóza situace na nejbližší období z pohledu odborníků na klima, lesnictví i vlastníků lesů.

Těšíme se na shledání s Vámi.

V případě zájmu se laskavě akreditujte do pondělí 19. srpna 14 hodin na tomto kontaktu:

Jana Divišová, tel.:728 872 159, divisova@svol.cz

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info