Agris.cz - agrární portál

Na jednom místě najdete 25 milionů záznamů o rozšíření rostlin a živočichů v České republice

22. 8. 2019 | AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) má nyní ve své nálezové databázi již 25 milionů záznamů o výskytu rostlin a živočichů na území České republiky. Jde o národní systém dat o druhové rozmanitosti, který buduje většina států Evropy. Ve střední Evropě je česká databáze nejrozsáhlejší.

Nejvíce je záznamů o výskytu rostlin. Je to díky mapování biotopů, které je nejrozsáhlejším jednotným průzkumem přírody u nás vůbec. Tohoto mapování se účastnilo několik desítek odborníků od roku 2000. Nejpočetněji zaznamenané jsou běžné druhy rostlin přítomné ve většině biotopů. Milionovou hranici překonávají jako skupina i ptáci a motýli. Nejčastěji zadávanými ptáky jsou kachna divoká, kos černý a sýkora koňadra. Nejčetnějším obojživelníkem je skokan hnědý, mezi motýly je nejčastěji zadávána babočka paví oko. Nejzajímavější jsou nálezy druhů vzácných a ohrožených (shrnutých v červených seznamech) a ty tvoří více než desetinu (2,8 milionu) celého obsahu databáze.

Profesionální ochránci přírody a další odborníci využívají údaje o výskytu rostlin a živočichů při ochraně ohrožených druhů a používají se i pro vyhodnocování dlouhodobých trendů jejich početnosti. Ze záznamů z nálezové databáze ochrany přírody bylo možné též zmapovat výskyt račího moru a souvislost mezi jeho šířením s rozšiřováním nepůvodních druhů raků.

Většina obsahu databáze je veřejná a veřejnost do ní může i přispívat. Nejjednodušší možností je využít mobilní aplikaci BioLog a jejím prostřednictvím zaslat svá pozorování. „V současnosti mapujeme například veverku obecnou. Ani u tak známého druhu nelze tvrdit, že známe jeho rozšíření dostatečně. Zajímavé je totiž třeba zjistit, zda existují nějaké souvislosti mezi výskytem barevných forem veverek (rezavá a černá),“ vysvětluje Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci našeho území existuje také řada „bílých míst biodiverzity“, odkud nemá AOPK ČR v databázi více než 10 záznamů. Zjistit, kde se tato neprozkoumaná místa ještě vyskytují, můžete na webu bilamista.nature.cz a pokud dokážete některé druhy spolehlivě určit, můžete přispět k zaplnění těchto bílých míst na mapě České republiky.

Kontakt:

Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel odboru monitoringu biodiverzity 

tel.: 283 069 105, mobil: 724 138 775, e-mail: karel.chobot@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

 


Zdroj: AOPK ČR, 22. 8. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 03.06.2020 15:02