28. - 29.11. 2019 Konference - Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Ve dnech 28.-29. listopadu 2019 proběhne ve Velkých Pavlovicích Konference - Sysli pro krajinu, krajina pro sysly.

Cílem setkání je představit nejnovější poznatky o stavu a ochraně sysla obecného v České a Slovenské republice. Setkání je určeno jak pracovníkům orgánů ochrany přírody a odborné veřejnosti, pracovníkům ekologické výchovy, tak i místním obyvatelům a zemědělcům.

Kdy: 28.-29. listopad 2019Kde: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

K účasti na konferenci či k přednesení příspěvku se, prosím, registrujte zde.

Program a další informace

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    88%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    0%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    12%