Agris.cz - agrární portál

Piráti podporují rodinné hospodaření

14. 10. 2019 | ASZ

Nejen téma zastropování přímých plateb bylo předmětem jednání zástupců Asociace soukromého zemědělství ČR a České pirátské strany. Shodli se na potřebě ochrany životního prostředí s tím, že přístup k ní by měl být nesporný a smysluplný, nikoliv zfanatizovaný. Piráti si stejně jako Asociace uvědomují význam svobodných sedláků a rodinných hospodářství pro živý a ekonomicky nezávislý venkov. V budoucnu by se proto mohli společně zaměřit na navrhování legislativních změn a spoluvytváření nových konceptů například v rámci definice skutečného zemědělce či malých a středních podniků.

Ve druhém říjnovém týdnu se předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek spolu s místopředsedou Janem Šteflem setkali s vrcholnými zástupci České pirátské strany a to konkrétně s předsedou Ivanem Bartošem a místopředsedou Pirátů a zároveň místopředsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR Radkem Holomčíkem. Toto jednání navazovalo na řadu předchozích společných aktivit.

Jeho cílem bylo především objasnit situaci ohledně společných témat týkajících se zejména stávajícího i budoucího stavu českého zemědělství. Zástupci Asociace a Pirátů se nesporně shodli na zásadní roli rodinných farem s jejich přístupem nejen k hospodaření, generačního předávání, soukromého podnikání či suverénního venkova. Obě strany našly soulad v tom, že tyto výzvy by měly být důležitou součástí českého zemědělství. Současný, státem podporovaný, model velkoplošného a průmyslového zemědělství stále bazíruje na socialistickém „jézéďáckém“ vzoru a jednotně bohužel nefunguje, neboť nerespektuje dílčí části, jako jsou ekonomika nebo životní prostředí.

Ústředním tématem schůzky bylo tedy hledání způsobů, jak podpořit hlavně mladé začínající zemědělce a rodinné farmaření například určitými legislativními návrhy a úpravami, jak ukotvit definici rodinné farmy či podnikání nebo jak rozvinout spolupůsobení v komisích. Také byl projednán nový koncept definování skutečného zemědělce formou, která by zbytečně zemědělce nezatížila nadměrnou byrokracií, ale aby se dotkla subjektů, jimž zemědělství neslouží jako jejich primární podíl obživy, a aby stanuly na nižší úrovni podpory. S tím ale také souvisí i potřeba nové a jasné definice malých a středních podniků.

Ukázalo se, že prioritou obou stran je vedle zastropování přímých plateb i celková spolupráce na evropské úrovni, což vedlo i k domluvě o užší spolupráci s europoslanci. Asociace i Piráti se též sjednotili ve společném kladení důrazu na péči o životní prostředí a různá ekologická schémata, avšak racionálními, nikoliv přehnanými a nereálnými způsoby.

Součástí tohoto jednání byla také dohoda o společném navázání na aktivity a legislativní přípravu pracovní skupiny Voda/sucho, mezi jejíž hlavní témata patří řešení ochrany půdy, zemědělský fond, problematika lesnictví apod.

Zástupci ASZ ČR vítají, že s Českou pirátskou stranou panuje v mnoha směrech shoda ve vnímání zemědělské situace, potřebě změnit nebo nově vytvořit koncepci venkova a způsobu hospodaření. Piráti počítají s častější komunikací se členy Asociace a současně se zajímali o možnou účast na budoucích akcích ASZ ČR.

Mediální oddělení ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 14. 10. 2019

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.07.2020 13:02