27.2. 2020 Odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh

Dne 27. února 2020 v 9:00 - 12:00 hodin proběhne odborný seminář Nové nařízení (EU) 2019/1009 o dodávání hnojivých výrobků EU na trh, který pořádáme v souvislosti se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.

Cílem semináře je představit základní koncepci nového nařízení, požadavky na hnojivé výrobky a postup při jejich certifikaci, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Termín a místo setkání: 27. 2. 2020, budova MZe, Těšnov 65/17, Praha 1, místnost č. 400

Registrace účastníků prostřednictvím e-mailu kamila.hofbauerova@ukzuz.cz do 20. 2. 2020.

Těšíme se na setkání!

PROGRAM 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info