Agris.cz - agrární portál

Co a jak dělají farmáři pro krajinu a životní prostředí

24. 1. 2020 | ceskenoviny.cz

Jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a překonávají byrokratické překážky? Na situaci v sektoru se zaměřuje program Pestrá krajina, který v roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR. Pusťte si ze záznamu, jak program vznikal, jak probíhá hodnocení farem a nechte se inspirovat příklady z praxe.

Smyslem programu je poukázat na to, jak zemědělci neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Konference se účastnili členové hodnotitelské komise složené z odborníků na problematiku životního prostředí, krajinotvorby, zadržování vody v krajině a ochrany půdy a další odborníci, jakož i ocenění farmáři. Moderoval ji Václav Moravec.

Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců v ČR, sdružuje zhruba 7500 členů.

Záznam dostupný na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/co-a-jak-delaji-farmari-pro-krajinu-a-zivotni-prostredi/1844801

 

Autor: reklamní sdělení


Zdroj: ceskenoviny.cz, 24. 1. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.05.2020 04:21