Agris.cz - agrární portál

Pozemkové úpravy asi nebudou ze zákona ve prospěch zahrádkářů

26. 6. 2020 | ČTK

Pozemkové úpravy se asi nebudou muset ze zákona provádět ve městech ve prospěch zahrádkářů, jak to chtěla SPD. Sněmovní zemědělský výbor to tento týden odmítl. O podobě novely, kterou chce vláda usnadnit budování staveb proti suchu, rozhodne Sněmovna zhruba za dva týdny.

Poslankyně SPD Monika Jarošová doporučila novelu doplnit o ustanovení, podle něhož "v městských i venkovských oblastech se pozemkové úpravy vykonávají rovněž ve prospěch zahrádkářské činnosti a s ohledem na ni". Poslankyně to zdůvodnila ekologickým přínosem zahrádkaření a jeho přínosu pro udržitelnost vody v krajině.

Výbor odmítl také lidovecký návrh, aby vlastníci pozemků byli povinni oznamovat Státnímu pozemkovému úřadu, že na jejich pozemku byla provedena meliorace. Státní pozemkový úřad by byl povinen na žádost majitele pozemku zjistit, zda v něm v minulosti byly meliorační trubky k odvodu vody umístěny.

Výbor naopak se souhlasem ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) doporučil novelou zrušit jedno z ustanovení, které se týká vlastníků lesů či sadů na pronajatých státních pozemcích. Výbor doporučil zrušit pasáž, podle níž Státní pozemkový fond má tyto pozemky prodat vlastníkovi trvalého porostu, který o to požádá. Nově by tak nájemci mohli pozemky získat až na základě nabídky fondu, přičemž jejich předkupní právo na pronajaté pozemky zůstane zachováno.

Poslanci také chtějí upravit ustanovení o bezúplatném převodu náhradních pozemků v rámci restitucí. Oprávněné osoby by nově měly mít podle výboru dvoutýdenní lhůtu na podpis smlouvy o bezúplatném převodu. Při nedodržení nebude pozemkový úřad smlouvou vázán.

Vládní novela má umožnit, aby se vodohospodářská opatření k ochraně před suchem budovala ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Jednoduché pozemkové úpravy nebudou v širší míře než nyní vyžadovat výměny nebo převody vlastnictví pozemků. Pozemkové úpravy umožňují podle vládního zdůvodnění navrátit krajině ekologickou stabilitu a zmírnit dopady eroze tím, že se pozemky v určitém katastru nově uspořádají. Novela by měla zajistit, že bude možné těmito úpravami reagovat na klimatické změny. Platná úprava neumožňuje efektivně řešit vodohospodářská a ekologická opatření ani opatření k ochraně půdy, tvrdí vláda.


Zdroj: ČTK, 26. 6. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 30.09.2020 02:35