Nové české přípravky zlepší půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin

Výjimečné a ekologicky šetrné přípravky mají snížit výskyt chorob a škůdců na rostlinách nebo v půdě. Namísto rizikových pesticidů do půdy dodají potřebné živiny a neohrozí ostatní necílové organismy. Pěstitelé tak konečně najdou vhodnou alternativu k dosud používaným škodlivým chemikáliím, jejichž rezidua mohou zůstávat v potravinách. Produkty z dílny Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze (VÚRV) a společnosti AGRO CS a.s. z Říkova na Královéhradecku budou hotové v roce 2021. Technologická agentura České republiky (TA ČR) podpořila projekt částkou přesahující šest miliónů korun v rámci Programu EPSILON.

"Nové přípravky jsou vyvíjeny na bázi rostlinného oleje, který je v Česku považován za exotický. Jmenovitě se jedná o takzvanou kaledu lysou. Velkou pozornost výzkumníci věnují rovněž vývoji mořidla proti háďátkům, přenosných sadbou česneku, neboť o tento výstup mají čeští pěstitelé velký zájem. První laboratorní i polní testy vykazují skvělé výsledky," přiblížil průběh projektu Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

V sérii biologických testů zjistili čeští výzkumníci významný pozitivní vliv na plodnost a zdravotní stav paprik, okurek či rajčat, kdy s přihlédnutím na jednotlivé odrůdy může dojít k navýšení výnosu až o 20%. Hnojivý účinek funkčního vzorku znamenal lepší vitalitu rostlin. V porovnání s neošetřenými rostlinami došlo k prokazatelnému snížení výskytu chorob a škůdců.

"Již máme konečnou formulaci nového přípravku, který významně snižuje výskyt chorob a škůdců nejen na zelenině, ale i na takových plodinách jako je chmel, brambory či obiloviny. V současnosti proto probíhají registrační experimenty, aby tento přípravek mohl být uveden na trh ihned po ukončení řešení projektu,“ uvedl Roman Pavela, odpovědný řešitel projektu z VÚRV. Výzkumníci vybrali i byliny, které dopomohou k vývoji nového aktivního hnojiva. To sníží nejen výskyt patogenů v půdě, ale bude zároveň zlepšovat strukturu půdy, která pak dopomůže i k lepšímu hospodaření s půdní vláhou. „Podařilo se nám také objevit nové přírodní látky, které jsou vysoce účinné proti škodlivým háďátkům přenosných sadbou a v současnosti proto vyvíjíme mořidlo česnekové sadby," dodal Roman Pavela.

Účinnost zkoušených přípravků je přitom viditelná velmi rychle. Například aplikace 1 % přípravku na mšici slívovou či pačervce paprsčitého způsobila do 24 hodin 100 % mortalitu. Kyjatka růžová byla vyhubena dokonce o 6 hodin rychleji.

V laboratorních i polních testech zjišťovali autoři projektu vliv aplikace na vybrané cílové i necílové organismy (žížaly, larvy slunéček, pavouky, včely). Na základě porovnání budou schopni vybrat nejúčinnější formulaci, která bude zároveň přátelská k těmto a obdobným organismům.

Více informací o projektu ZDE

Kontakt:

Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, E: drabkova@tacr.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info