Agris.cz - agrární portál

ASZ ČR: Stav našich lesů se dá zlepšit pouze komplexním přístupem

10. 9. 2020 | ASZ

Stav lesů v naší zemi se v důsledku své celkově špatné struktury porostů významně zhoršil. Hovoří o tom zpráva, kterou včera projednala Vláda ČR. Základním receptem na zlepšení stavu lesních porostů na území ČR je podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) stejně jako v případě zemědělské krajiny zvýšení jejich pestrosti, a to druhové, věkové a výškové. Zmiňovaného cíle lze ovšem dosáhnout například novelizací současných zákonů a vyšší podporou vlastníků lesních a honebních pozemků.

Jednou z podmínek ke zvýšení pestrosti lesních porostů je také regulace stavů přemnožené spárkaté zvěře, která fatálně decimuje nově zalesňované plochy, a zejména pak sazenice listnatých dřevin. ASZ ČR se proto v odpovědné spolupráci s řadou vlastnických, ekologických či lesnických organizací dlouhodobě zasazuje o zásadní změny mysliveckého zákona, především pak o posílení práv vlastníků honebních pozemků. K tomu, aby byly holiny po kůrovcové kalamitě včas a v žádoucí druhé struktuře zalesněny, navrhuje ASZ ČR daňové úlevy pro vlastníky lesních pozemků, včetně zrušení daně z nemovitostí v zónách nejvíce napadených kůrovcem, a o svých návrzích již informovala písemně ministryni financí Alenu Schillerovou. 

Podle ASZ ČR je také třeba diskutovat o změnách nastavení dotací do lesního hospodářství, které by neměly být primárně směřovány pouze na kompenzace škod způsobených kůrovcem, ale také na opatření, která jsou avizována v diskuzích o změnách Společné zemědělské politiky EU, například do adaptačních opatření zvyšujících odolnost lesů vůči extrémním projevům počasí. Funkčních opatření ke zlepšení stavu lesů je v praxi pochopitelně mnohem více a nejlepší výsledek bude dosažen právě komplexním přístupem s řešením skutečných příčin této situace.  

8. 9. 2020, Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 10. 9. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.10.2021 09:42