Agris.cz - agrární portál

Nereálný požadavek v návrhu novely rostlinolékařského zákona

11. 9. 2020 | ASZ

Další důležitý legislativní materiál, který aktuálně prochází meziresortním připomínkovým řízením, je novela rostlinolékařského zákona. Jedním z hlavních důvodů novelizace jsou změny směřující k lepšímu zvládání kalamitních výskytů škůdců, aktuálně například hrabošů. Tyto změny Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) kvituje. Na druhé straně se ale v novele objevila nová povinnost, se kterou naše organizace souhlasit nemůže, a v tomto smyslu také zaslala panu ministrovi své připomínky.

Jedná se o povinnost, kdy by všichni zemědělci od velikosti farmy 200 ha nově museli záznamy o použití přípravků na ochranu rostlin zpracovat do elektronické podoby a odeslat na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) do týdne od aplikace. Tento návrh je nejen zcela neopodstatněný, protože pro něj chybí jakékoliv relevantní odůvodnění ze strany MZe, ale považujeme jej také v praxi za zcela nereálný. Jedná se pouze o novou a nezanedbatelnou administrativní zátěž, která postrádá sebemenší přínos pro zemědělce. ASZ ČR proto ministra Tomana požádala o úplné vyřazení této nové povinnosti z návrhu novely zákona.

Hlavní kancelář ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 11. 9. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.08.2022 22:28