Agris.cz - agrární portál

Návrh zahrádkářského zákona zřejmě ještě dozná změn

3. 12. 2020 | ČTK

Sněmovna dnes propustila do třetího čtení návrh zahrádkářského zákona. Návrh poslanců napříč stranami má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. V závěrečném hlasování by ale mohl proti původně předložené podobě doznat změn. Zemědělský výbor v něm chce například změnit definici zahrádkářské činnosti a vyjít vstříc některým námitkám vlády.

Na přijetí zákona naléhal v polovině září také premiér Andrej Babiš (ANO). Poslanci by podle jeho tehdejšího vyjádření měli schválit zahrádkářský zákon, a nikoli stále řešit epidemii covidu-19. Schválení zákona by podle něj bylo krokem k soběstačnosti Česka v pěstování ovoce a zeleniny.

"Češi jsou národ zahrádkářů a chatařů a víme dobře proč, co nám to přináší. Není nad ten pocit, když si něco vypěstujete sami, nebo když se zbavíme paneláku a zvelebujeme si zahrádku nebo chatku," řekla poslankyně SPD Monika Jarošová.

Zemědělský výbor chce změnit definici zahrádkářské činnosti tak, aby se nevztahovala pouze na navrhovaný zákon, ale měla širší platnost. V pasáži, že jde o činnost veřejně prospěšnou, chce vypustit slova o tom, že je ale určená jen pro vlastní potřebu a potřebu svých domácností. Podle vyjádření vlády jde o vnitřně rozporné ustanovení. Jen těžko může být za veřejně prospěšnou považována činnost, která primárně slouží k uspokojování vlastních potřeb, a nikoli širších potřeb veřejnosti, poznamenala vláda. K návrhu jako celku však zaujala neutrální postoj.

Pavel Kováčik (KSČM) chce ve svém pozměňovacím návrhu rozšířit definici zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti. "Veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti spočívá především v zajištění vlastního zdroje zásobování, nabídce čerstvých přebytků v blízkém okolí, zúrodňování půdy, využívání rostlin v městských nebo venkovských zástavbách a propagaci zahrádkářské činnosti mezi veřejností," stojí v jeho návrhu.

Zákon chce Kováčik doplnit i o paragraf upravující kulturní hodnoty zahrádkářské činnost a jejich zachování. Chce zakotvit, že tradiční pěstování v České republice nepůvodních rostlinných druhů, které specifikuje, je součástí životního stylu pěstitelů a má nesporný celospolečenský význam.

Zemědělský výbor chce vypustit paragraf, který stanoví, že některé úřady a obce mohou zahrádkářům přenechat pozemky k užívání. Vláda upozornila na to, že pokud by instituce nepřenechaly pozemek za tržní ceny, bylo by nezbytné posuzovat, jestli nejde o veřejnou podporu podle předpisů EU.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a obce měly podle návrhu zohledňovat při sjednávání pachtu skutečnost, že zahrádkaření je veřejně prospěšná činnost. Parlamentní institut však už dříve upozornil na to, že tato úprava je neslučitelná s právem EU. Zemědělský výbor chce proto i toto ustanovení vypustit.

nlm snm


Zdroj: ČTK, 3. 12. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.03.2021 23:39