4.-5.10. 2021 Konference ENVIRO 2021

Termín: 4. – 5. 10. 2021

Místo konání: Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice

Registrace: prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz

Srdečně Vás zveme na další ročník česko-slovenské konference odborníků věnujících se ochraně životního prostředí.

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Konference se vrací na oblíbenou Sepetnou v Moravskoslezských Beskydech.

Na konferenci opět vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky.

Letos je program rozdělen do pěti tematických bloků:

 • Odpady
  • Cirkulární ekonomika
  • Energetické využití odpadů
  • Aktuální stav legislativy
 • Ovzduší
  • Aktuální legislativa
  • Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
  • Monitoring a modelování kvality ovzduší
 • Skleníkové plyny a dotace
  • Modernizační a inovační fond, fond spravedlivé transformace
  • Projekty a dotace
 • EVVO
  • Role EVVO v ochraně životního prostředí
  • Příklady dobré praxe
 • EIA, IPPC, BREF, BAT
  • Legislativní změny EIA/IPPC
  • Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
  • Revize BREF

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuse o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info